4:19 pm - Monday June 18, 2018

Workshop de Pedagogie Socială, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

seminarÎn perioada 20 – 24 aprilie 2015, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, se desfășoară work-shopul cu tema Pedagogia Socială. Activitatea este susținută de Flemming Østerby Arnfred și Christian Rask Mathiesen, profesori la Universitatea Via College, Danemarca, și se înscrie în agenda de activități a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială – Dar PS, implementat de către Universitatea „Al.I. Cuza”, în parteneriat cu VIA University College Danemarca şi SC The Red Point SA Iași. Grantul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, şi se înscrie în Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o perioadă de implementare de 18 de luni, începând cu 14 mai 2014, până la 14 noiembrie 2015.

DarPS va realiza actualizarea a 3 calificări la nivel de licenţă şi introducerea uneia noi – Pedagogia socială, va oferi mecanisme de validare a învăţării anterioare pentru noua calificare, va dezvolta servicii de documentare ştiinţifică, facilitând accesul studenţilor la informare şi cercetare. În cadrul portalului creat prin proiectul DarPS a fost înființată o bibliotecă virtuală, care facilitează accesul studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice, din domeniul științelor educației, la materiale științifice de specialitate. În săptămâna 20-24 aprilie, vor fi susținute și seminarii privind utilizarea acestei biblioteci virtuale ca sursă de informare pentru specialiști, dar și pentru toți cei interesați de problematica științelor educației.

Obiectivul general al proiectului DarPS vizează trei dimensiuni de acţiune: Dezvoltare – la nivel sistemic şi instituţional, Articulare – în plan european şi naţional, şi Reconstrucţie – a politicilor și practicilor de formare a pedagogului social cu studii superioare. Reconstrucţia politicilor şi practicilor de formare are la bază: regândirea învăţării, valorificarea achiziţiilor dobândite anterior pentru continuarea formării, redefinirea ponderii formării practice şi teoretice astfel încât să faciliteze şi să susţină inserţia profesională.

Grupul ţintă este reprezentat de 500 de studenţi, care vor participa activ la procesul de dezvoltare curriculară şi vor fi beneficiari ai planurilor revizuite de învăţare pentru cele 3 direcţii de studii existente – pedagogie, psihopedagogie specială, psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar, având acces la documentare ştiinţifică prin biblioteca virtuală creată în proiect. Dintre aceştia, 300 de studenţi vor fi testaţi în vederea evaluării învăţării anterioare, 50 dintre ei vor fi integraţi în procesul de validare a competenţelor anterioare pentru pedagogie socială, iar pe baza planurilor individualizate vor fi formați modular pentru obținerea tuturor competențelor în pedagogie socială.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;