9:13 pm - Thursday June 21, 2018

Sesiune de formare în Pedagogia socială, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

seminar DarPs

În perioada 18-19 mai 2015, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, se desfășoară seminarii de formare în domeniul pedagogiei sociale. Acțiunea se adresează cadrelor didactice, studenților de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și tuturor celor interesați de problematica pedagogiei sociale. Sesiunile de formare se vor derula în echipe mixte de specialiști, din România și Danemarca, iar tematica seminariilor vizeaza elemente fundamentale de pedagogie socială și cadre metodologice de lucru cu persoane din grupuri vulnerabile. Cu acest prilej, Gert Søndergaard Madsen și Nanna M. Skaarup, experţi de la VIA University College Danemarca, vor împărtăși din experienta educației daneze în valorificarea pedagogiei media, pedagogiei outdoor și mijloacelor teatrale de expresie.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului Dezvoltare, Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială – DarPS, implementat de către Universitatea „Al.I. Cuza”, în parteneriat cu VIA University College Danemarca şi SC The Red Point SA Iași. Grantul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi se înscrie în Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o perioadă de implementare de 18 de luni.

DarPS va realiza actualizarea a trei calificări la nivel de licenţă şi introducerea uneia noi – Pedagogia socială, va oferi mecanisme de validare a învăţării anterioare pentru noua calificare, va dezvolta servicii de documentare ştiinţifică, facilitând accesul studenţilor la informare şi cercetare de specialitate. Grupul ţintă este reprezentat de 500 de studenţi, care vor participa activ la procesul de dezvoltare curriculară şi vor fi beneficiari ai planurilor revizuite de învăţare pentru cele trei direcţii de studiu existente – pedagogie, psihopedagogie specială, psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar, având acces la documentare ştiinţifică, prin biblioteca virtuală creată în cadrul proiectului.

Modulele de formare reprezintă o ofertă suplimentară de educație în pedagogie socială pentru cei 50 de studenți selectați în urma unui proces de validare a învățării anterioare. Experiențele de învățare formale, informale și nonformale au fost evaluate în baza unei metodologii pilot derulată de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Primii 50 de studenți care au făcut dovada interesului, motivației și pregătirii pedagogice în activitatea de lucru cu grupuri vulnerabile au fost inscrisi la cursurile suplimentare de formare. In urma parcurgerii modulelor de formare, studenții vor primi certificarea de pedagog social.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;