12:21 pm - Monday October 3, 2022

Primăria alocă de la bugetul local suma de 150.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor societății civile

primaria iasi

Primăria municipiului Iași anunță lansarea programului anual de finanţare nerambursabilă, destinat proiectelor de interes public local, propuse de organizaţiile neguvernamentale. În acest an, suma pusă la dispoziție de la bugetul local pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor înaintate de societatea civilă este de 150.000 de lei. Potrivit legii, cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG. Selecţia proiectelor ONG –urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local se va face de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (C.R.S.C.E.P.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.R.S.C.E.P.. Potrivit reprezentanților Primăriei, pogramul de selecţie a proiectelor societăţii civile pentru anul 2015 se va desfăşura într-o singură etapă, corespunzătoare unui termen limită de depunere a proiectelor de către solicitant, respectie data de 24  iulie 2015. Evaluare proiectelor se va face în perioada 25 – 31 iulie 2015. Domeniile prioritare de finanţare sunt: social, tineret, educaţie, cultură (cu excepţia proiectelor care vizează editarea şi publicarea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, pentru care există program special de finanţare de la bugetul local) și sănătate. La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun proiecte din domeniile prioritare de finanţare, cu impact la nivelul comunităţii locale.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;