3:50 pm - Monday February 17, 4234

Două noi proiecte europene pentru Liceul Tehnologic Economic „Virgil Magearu” Iaşi

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi continuă cu succes tradiţia accesării de fonduri europene, obţinând finanţare pentru două noi proiecte în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate.

Primul proiect, „Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene”, se va derula în perioada 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019 şi are un budget aprobat de 50.724 euro, vizând componenta de formare profesională.. Astfel, 14 elevi de la specializarea Tehnician în activităţi de comerţ vor participa la un stagiu de practică de două săptămâni în Lisabona, Portugalia, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele, abilităţile şi aptitudinile specifice calificării lor, în vederea unei angajabilităţi sporite după încheierea studiilor. Fluxul elevilor este completat de un flux de 4 profesori care predau discipline de specialitate la profilul Servicii, domeniile Comerţ/Economic. Timp de două săptămâni, aceştia vor fi implicaţi într-un schimb de bune practici şi îşi vor dezvolta competenţele profesionale prin observarea şi experimentarea de noi metode şi mijloace educaţionale în instituţii similare din Portugalia, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic şi creşterii gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Cel de-al doilea proiect de mobilitate, „Educaţia prin incluziune”, urmăreşte perfecţionarea a 5 profesori formatori din cadrul programului „A Doua Şansă” prin participarea la cursul 21st Century Approach to Inclusive Adult Education (O abordare de secol XXI a educației incluzive pentru adulți), desfăşurat în Larissa, Grecia. Scopul urmărit este cel de a creşte atractivitatea activităţilor de învăţare pentru cursanţii acestui program şi de a diversifica şi adapta oportunităţile de învăţare la nevoile educaţionale ale acestora, pentru o educaţie incluzivă de calitate a adulţilor. Proiectul va fi implementat în perioada 1 decembrie 2018 – 31 mai 2020, beneficiind de un grant în valoare de 17.825 euro.

„Finanţarea acestor două proiecte de mobilitate de către Agenţia Naţională consolidează politica noastră educaţională de internaţionalizare a Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” şi de racordare a sa la standardele europene în educaţie. Dimensiunea internaţională şi multiculturală nu poate fi însă atinsă dacă nu sunt formate mai întâi în oamenii resursă – profesori şi elevi – competenţele necesare. Participarea la mobilităţile de învăţare finanţate prin programul Erasmus+ reflectă atât preocuparea permanentă a profesorilor pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei furnizate elevilor noştri, cât şi efortul de a asigura absolvenţilor noştri o formare profesională racordată la standardele europene, astfel încât să fie mai bine pregătiţi pentru o piaţă a muncii dinamică şi competitivă.”

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;