8:27 pm - Monday August 3, 2020

Încă 11 profesori ieşeni au promovat examenul de definitivat după soluţionarea contestaţiilor

După soluţionarea contestaţiilor, încă 11 profesori ieşeni au depăşit pragul mediei 8 şi au promovat examenul de Definitivat susţinut în data de 18 iulie.  Astfel, un total de 328 de cadre didactice, reprezentând 79,42% din totalul celor 413 candidaţi din judeţul Iaşi care au avut lucrări transmise spre evaluare, au obţinut definitivarea în învăţământ, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. La nivelul ţării, procentajul final de promovare este de 79,59% faţă de 75,75% iniţial, ceea ce plasează judeţul nostru în zona de promovare a mediei naţionale. Disciplinele cu cei mai mulţi candidaţi în cadrul examenului au fost Învăţământul preşcolar (104 de candidaţi), Învăţământul primar (80 candidaţi), Educaţia fizică (44 candidaţi), Limba şi literatura română (30 candidaţi) şi Psihopedagogia specială (27 candidaţi). Între disciplinele cu rate de promovare de peste 90% se numără Învăţământul preşcolar, Biologia, Matematica, Psihopedagogia specială şi Religia ortodoxă. Cadrele didactice care au obținut dreptul de practică în învățământ în urma promovorarii acestui examen vor beneficia în continuare de consiliere și monitorizare din partea profesorilor metodiști și a inspectorilor de specialitate, având, în același timp, posibilitatea de a beneficia de  oportunități importante de dezvoltare profesională: înscrierea la gradele didactice, participarea la activitățile comisiilor metodice de la nivelul unităților de învățământ, ale cercurilor metodice, înscrierea la programele de formare oferite de Casa Corpului Didactic Iași, la atelierele de lucru organizate de I.S.J. Iași în vederea promovării importanței dezvoltării profesionale în carieră didactică. Conform prevederilor legale, candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de 300 lei.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;