2:50 am - Friday January 22, 2021

Învățământul dual, implementat în premieră, începând din toamnă, la Iași

Începând din toamnă, în premieră pentru zona Moldovei, la Iași va fi implementat sistemul de învățământ dual. Astfel, la solicitarea unor agenți economici, în patru colegii tehnice din municipiu vor fi formate clase de elevi care se vor pregăti în sistem dual pentru meserii foarte solicitate pe piață, informează Biroul de presă al Primăriei. La Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, în colaborare cu SC Next Construct SRL, va fi înființată o clasă de 28 de elevi în domeniul de pregătire profesională „Construcții, instalații și lucrări publice”, la finalul celor trei ani de studiu și de practică, 14 dintre acești elevi urmând să dobândească o calificare profesională de dulgher-tâmplar-parchetar, în timăp ce alți 14 vor avea calificarea de fierar betonist – montator prefabricate). La rândul său, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții a încheiat un protocol de colaborare cu două companii, SC Apolodor 2003 SRL și SC Grup Construcții Est SA, pentru pregătirea a 22 de elevi în domeniul „Construcții, instalații și lucrări publice”. Din numărul total, 11 vor dobândi calificarea profesională dulgher – tâmplar – parchetar, iar alți 11 se vor califica în meseria de fierar – betonist – montator prefabricate. Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” va colabora cu două companii. Astfel, 21 de elevi se vor pregăti în domeniul Mecanică, calificarea profesională lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, trei dintre aceștia urmând să dobândească abilitățile necesare în cadrul SC Next Construct SRL, iar alți 18 vor efectua stagiile de practică la SC Chambon SRL. Tot această firmă a mai solicitat și pregătirea a 12 elevi în domeniul Mecanică, calificarea profesională operator la mașini cu comandă numerică. Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” va pregăti 14 elevi, la final aceștia urmând să aibă calificarea profesională de comerciant vânzător. Solicitările au venit din partea SC Selgros Cash & Carry SRL și SC Rewe România SRL. Tot la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, la solicitarea SC Omco România SRL, ar fi putut fi înființată o clasă cu 30 de elevi în calificările profesionale de operator la mașini cu comandă numerică (15 elevi), lăcătuș mecanic prestări servicii (10 elevi) și sudor (5 elevi). Solicitarea companiei a fost respinsă de către Ministerul Educației Naționale, cererea fiind depusă ulterior aprobării Planului de Școlarizare. Procedura va fi reluată în luna octombrie. „Mulțumim unităților școlare și companiilor care s-au implicat în implementarea sistemului de învățământ dual la Iași, această inițiativă constituind un real sprijin pentru elevii dornici să învețe o meserie. Acest sistem de pregătire va putea asigura firmelor respective posibilitatea de a avea angajați calificați în meserii în care piața muncii este deficitară în acest moment. Vom acorda tot sprijinul necesar dezvoltării sistemului de învățământ dual și suntem convinși că în viitor tot mai mulți agenți economici vor investi în calificarea tinerilor din unitățile de învățământ cu profil tehnic”, a declarat primarul Mihai Chirica, cel care a semnat documentele necesare implementării proiectului învăţământului dual la Iaşi încă de la sfârșitul lunii martie. În esență, învățământul profesional și tehnic dual asigură oportunități sporite de educație și formare profesională, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între agenți economici, unități de învățământ, elevi și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află instituția școlară. Astfel, pe lângă pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate asigurate de către școală, operatorii economici vor asigura pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice, precum și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;