Prima întâlnire a Forumului Multistakeholder Iași

Săptămâna trecută, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași a avut loc prima întâlnire a membrilor Forumului Multistakeholder (MSF) Iași, grup de lucru care va elabora Planul Local de Acțiune al Iașului pentru perioada  2018-2020, așa cum Municipiul Iași și-a asumat ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership). Au fost prezenți 28 de membri ai MSF, din cei 57 înscriși, o parte a membrilor înscriși anunțând în prealabil că nu pot participa cu această ocazie, dar vor veni la următoarele ședințe. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și dezbătut rolul MSF în elaborarea Planului Local de Acțiune al Iașului pentru perioada 2018-2020 și au fost convenite câteva măsuri organizatorice. Printre acestea, în următoarele cinci săptămâni, întâlnirile extinse ale MSF vor avea loc în fiecare zi de joi, de la ora 17.00, periodicitatea acestora fiind motivată de faptul că cel târziu în luna decembrie trebuie finalizat și adoptat în Consiliul Local Planul de Acțiune al Iașului cu cele 3-5 măsuri convenite de membrii MSF. în privința celor șapte grupuri de lucru („Transparență – Date Deschise – Comunicare”, „Societate – Educație – Cultură”, „Servicii Publice – Digitalizare”, „Mediu – Salubritate – Calitatea Vieții”, „Mobilitate Urbană – Transport Public”, „Mediu Urban – Infrastructură”, „Promovare – Turism”), trebuie definitivată componența acestora, astfel încât fiecare membru al MSF să își concentreze atenția pe unul dintre domeniile de expertiză. Componența provizorie a grupurilor de lucru va fi schițată de reprezentanții PMI, în funcție de interesul manifestat de membrii MSF în momentul înscrierii. Sunt permise reconfigurările ulterioare, ca și înscrierea membrilor MSF în mai mult de un grup. Grupurile de lucru se vor autoorganiza și vor avea întâlniri atunci când membrii acestora vor decide de comun acord. Deciziile acestora vor fi comunicate și în cadrul întâlnirilor extinse ale MSF. „Cu privire la modalitatea de luare a deciziilor în cadrul grupurilor și al MSF, membrii prezenți au convenit că aceasta trebuie să tindă spre consens. În situația în care acest lucru nu este posibil, se va aplica un mecanism mixt, pornind de la regula majorității calificate de 2/3, cu încercarea de obținere ulterioară a consensului. În ceea ce privește rolul și inițiativa în elaborarea Planului Local de Acțiune, membrii prezenți au considerat, în majoritate, că acesta este acela de a propune proiecte / măsuri noi, neincluse deja în programele propriii ale PMI. Cu toate acestea, întrucât este dezirabilă și consultarea / îmbunătățirea proiectelor municipalității, s-a convenit ca reprezentanții PMI să pună la dispoziție o listă cu proiectele prioritare ale municipalității, precum și linkuri cu alte documente – cadru deja adoptate de Consiliul Local, precum Strategia Integrată de Dezvoltare 2015 – 2030, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Strategia de Turism etc. Din punct de vedere al participării / implicării în elaborarea măsurilor incluse în Planul Local de Acțiunii, membrii prezenți ai MSF au stabilit că se impun minim două participări (fizic) la ședințe extinse ale MSF și, de asemenea, minim două la cele ale grupurilor de lucru. Neîntrunirea acestor condiții poate atrage eliminarea din mecanismele de luare a deciziilor în MSF / grupuri. Rămâne de stabilit cum și în ce măsură este relevantă participarea remote (prin mail, grupuri online etc.), precizează reprezentanţii Primăriei, într-un comunicat de presă. Comunicarea publică a MSF se va realiza prin canalele proprii de comunicare ale PMI (comunicate de presă, site, pagină de Facebook, canal Youtube, Curierul de Iași – site, pagină de Facebook și print, centre de cartier) și ale celor implicați. Ca mijloc de comunicare publică, dar și în interiorul MSF, va fi creată platforma www.ogpiasi.ro, care va conține anunțuri publice, comunicate de presă, dar și minute ale întâlnirilor, informații privind structuri de lucru, documente – suport etc. Domeniul web va fi achiziționat de PMI, urmând ca membrii grupului „Digitalizare” să creeze platforma web.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;