6:16 am - Wednesday July 8, 2020

IȘJ Iași organizează evenimentul ,,Oportunități și perspective ale dezvoltării profesionale în cariera didactică – proiect de motivare și valorizare a resursei umane din învățământul preuniversitar ieșean”

Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează evenimentul intitulat ,,Oportunități și perspective ale dezvoltării profesionale în cariera didactică – proiect de motivare și valorizare a resursei umane din învățământul preuniversitar ieșean.

Studiile au demonstrat faptul că angajații motivați, care beneficiază de un leadership transformațional, constituie un avantaj strategic în orice domeniu de activitate. Organizațiile școlare au nevoie de profesori dedicați, pasionați, responsabili, competenți, inspirați și, mai ales, motivați. Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi susţine prin proiectele și demersurile sale profesionalizarea pentru cariera didactică, motivarea și valorizarea resursei umane din învățământul preuniversitar ieșean în vederea asigurării calității în educație.

În anul școlar 2018-2019 I.S.J. Iași a inițiat acest proiect, care se adresează cadrelor didactice care au obținut media 10 la examenul național de definitivare în învățământ (sesiunea 2018) și la examenul pentru obținerea gradului didactic II – colegi care au susținut colocviul pentru gradul didactic I în anul februarie 2019:

*      20 de cadre didactice care au obținut media 10 la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018;

*        17 cadre didactice care au obținut media 10 la examenul pentru gradul didactic II și care au optat pentru continuarea demersului de evoluție în carieră prin înscrierea la gradul didactic I – colegi care au susținut colocviul pentru gradul didactic I în anul februarie 2019.

Etape ale proiectului:

1.      Etapa focus-grupurilor cu cadrele didactice (etapă desfășurată în perioada februarie-martie 2019). Această etapă a avut următoarele obiective:

•     Identificarea resorturilor motivaționale care au stat la baza alegerii carierei didactice

•     Identificarea factorilor care facilitează dezvoltarea competențelor profesionale specifice cadrului didactic

•     Evidențierea surselor de satisfacție profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

•     Conturarea profilului ”profesorului de succes” în contextul educației moderne

•     Identificarea perspectivelor de evoluție în profesia didactică

 

2.    Premierea cadrelor didactice (19 aprilie 2019) – premierea în cadru festiv a cadrelor didactice, în prezența reprezentanților mediului academic, ai sindicatelor reprezentative la nivel național, directorilor din unitățile de învățământ și ai responsabililor cu dezvoltarea profesională din școli.

Activitatea are loc în ziua de 19 aprilie  2019, începând cu ora 11.00, la Colegiul Național ,,C. Negruzzi”  Iaşi  și se adresează cadrelor didactice, specialiștilor și partenerilor din comunitate care susțin efortul nostru comun de promovare și valorizare a resursei umane din învățământul preuniversitar ieșean.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;