8:37 am - Monday September 21, 2020

Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, atacată în contencios de Instituţia Prefectului

În urma unor sesizări depuse la Instituția Prefectului – județul Iași cu privire la legalitatea Hotărârii nr. 96/2018 adoptată de Consiliul Local al municipiului Iași, la nivelul instituției au fost verificate toate actele care au stat la baza aprobării respectivei hotărâri. Totodată, având în vedere că prin HCL 96/2018 s-a aprobat ”Planul Urbanistic Zonal Iași, strada Oancea nr. 22, numere cadastrale 150987, 121314, 135514 întocmit în vederea construirii de locuințe colective și împrejmuire teren proprietate, persoană juridică”, sesizările au fost redirecționate spre analiză instituției de specialitate cu atribuții în domeniu, respectiv Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est Bacău (IRC Nord-Est), informează Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, într-un comunicat. „În urma controlului, inspectorii IRC Nord-Est au constatat existența unei serii de abateri de la legislația în vigoare. Astfel, s-au constatat deficiențe legate de planșele din documentația urbanistică, de înălțimea maximă a clădirii, precum și în ceea ce privește aplicarea regulamentului local de urbanism. Totodată, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ nu s-au aplicat prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică”, se arată în document. Ca urmare a sesizării IRC Nord-Est cu privire la legalitatea HCL 96/2018, Instituția Prefectului – județul Iași a promovat acțiune la instanța de contencios administrativ competentă împotriva HCL 96/2018, solicitându-se anularea acesteia ca nelegală. ”Am semnat acțiunea în instanță, dosarul fiind depus la Tribunalul Iași. Din acest moment, HCL 96/2018 este suspendată de drept, până la o decizie a instanței. Voi veghea în continuare la respectarea cu strictețe a legii, prevederile legale fiind obligatorii pentru toți cetățenii”, a declarat prefectul Marian Şerbescu.

Filed in: Administrație

Comments are closed.

;