9:44 am - Monday July 6, 2020

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” formează viitorii educatori pentru creşe prin stagii internaţionale în Spania

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” va implementa începând cu luna septembrie a acestui an un  nou proiect aprobat în cadrul Programului Erasmus +, în domeniul formării profesionale, intitulat Formarea pentru creşterea calităţii educaţiei timpurii,beneficiind de un grant de finanţare de 99.200 euro. Astfel, un grup ţintă de 32 de elevi de la specializarea educator-puericultor va efectua, în două fluxuri, un stagiu total  de practică de 6 săptămâni, în creşele din Valencia, Spania.

Prin stagiul de practică internaţională în instituţiile de educaţie timpurie din spaţiul european, Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” îşi propune alinierea formării viitorilor educatori-puericultori  la standardele unei educaţii antepreşcolare de calitate, prin preluarea bunelor practici europene şi aplicarea lor în sistemul românesc. Se urmăreşte astfel, dezvoltarea următoarelor competenţe ale viitorilor educatori-puericultori:

-aplicarea unor metode, tehnici şi instrumente adecvate de cunoastere a copiilor mici, a părinţilor acestora şi a familiei, în vederea tratării diferenţiate şi a consilierii acestora;

-competenţe psihopedagogice, exprimate în proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de educaţie antepreşcolară, realizate individual sau cu grupuri de părinţi şi bebeluşi/copii mici;

-competenţe de evaluare a progesului  efectuat de copii;

– competenţe sociale, competenţe de comunicare interculturală exprimate în interacţiunile sociale cu copiii, părinţii acestora şi comunitate.

Elevii vor urma înainte de mobilitate cursuri de pregătire la limba spaniolă prin licenţele OLS pe platforma Comisiei Europene.

“Un aspect important care va fi urmărit în stagiile de practică pedagogică îl reprezintă şi aplicarea educatiei incluzive prin integrarea copiilor din medii culturale diferite , din medii sociale diferite precum şi a celor cu cerinţe educative speciale care sunt integraţi în învăţământul de masă.” a afirmat Irina Cosovanu, coordonator proiect.

Doamna director Mihaela Ungureanu a evidenţiat faptul că „nevoile de formare ale celor două grupe de viitori educatori-puericultori au fost conturate pornind de la contextul naţional şi mai ales local, unde creşele nu beneficiază încă de educatori-puericultori specializaţi  şi stabili, contextul european care practică un învăţământ incluziv începând cu primele niveluri ale educaţiei formale reprezintând o bună practică de mare actualitate, care trebuie în cel mai scurt timp generalizată şi în sistemul de învăţământ românesc”.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;