5:18 pm - Sunday July 5, 2020

Casa de Cultură a Studenților – în Pericol!

Organizațiile de și pentru tineret din Iași condamnă intenția Consiliului Județean Iași de a lăsa studenții ieșeni fără o casă destinată activităților acestora!

 Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași, programată pentru astăzi, 24 septembrie 2019, s-a aflat până ieri și un Proiect de Hotărâre care putea avea ca efect îngrădirea accesului liber și necondiționat al studenților din Iași în propria lor casă.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS, prin organizațiile membre, salută scoaterea de pe ordinea de zi și condamnă în continuare adoptarea Proiectului de Hotărâre privind trecerea bunului imobil situat în Iași, str. Vasile Conta, nr. 30, număr cadastral 146043-C1 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Casa de Cultură  a Studenților Iași în domeniul public al Județului Iași în condițiile specificate în Referatul de aprobare nr. 26918 din 18.09.2019.

Casa de Cultură a Studenților din Iași, care găzduiește de zeci de ani acțiuni benefice pentru întreg centrul universitar, trebuie să-și păstreze specificul activității, proiectul de hotărâre fiind un real pericol în calea acestui deziderat. Cităm: „Renovată și dotată corespunzător, Casa de Cultură a Studenților Iași ar putea deveni sala de concerte de bază pentru Filarmonica Moldova Iași dacă această clădire ar fi în proprietatea județului Iași, fără a afecta activitățile actuale.”

Filarmonica Moldova Iași trebuie să-și continue activitatea și să ofere comunității ieșene produsul cultural de calitate pe care ne-am obișnuit să-l primim de atâția ani. Problema identificării sau renovării unui spațiu potrivit specificului acestei instituții ar trebui să fie preocuparea tuturor instituțiilor cu putere de decizie din comunitatea noastră, condiția fiind ca acest fapt să nu afecteze activitatea altor componente importante din orașul nostru. Problema Filarmonicii Moldova Iași nu poate fi rezolvată generând o altă problemă.

În altă ordine de idei subliniem faptul că organizațiile studențești din Iași nu au fost consultate în procesul inițierii acestui demers, fapt care afectează grav procesul democratic de luare a deciziilor, transparența fiind un principiu vital pentru construcția și dezvoltarea unor instituții sănătoase și aflate la dispoziția comunității academice. Casa de Cultură este a Studenților și trebuie să rămână a Studenților indiferent de forma de proprietate sau de administrare hotărâtă de actorii responsabili de această decizie.

Solicităm, astfel, președintelui Consiliului Județean Iași, domnului Ing. Maricel Popa, și tuturor Consilierilor Județeni să nu adopte nicio decizie cu privire la preluarea Casei de Cultură a Studenților înainte de a consulta toți beneficiarii activității acestei instituții și partenerii locali conectați direct la rolul CCS în comunitate.

Scrisoare deschisă: în atenția Consiliului Județean Iași

Stimate domnule președinte,

Stimați membri ai Consiliului Județean Iași,

 

Casa de Cultură a Studenților este instituția fanion a dezvoltării competențelor sociale, culturale, civice și de voluntariat în rândul studenților. Fiind al doilea centru universitar din țară, cu peste 55.000 de studenți și mai bine de 45 de organizații studențești active, Iașul are nevoie de un cadru propice pentru implementarea activităților dedicate tinerilor și de elemente de infrastructură care să contribuie la dezvoltarea complementară a tuturor celor care ajung să fie membri ai comunității academice ieșene.

În același timp, Filarmonica „Moldova” Iași trebuie să-și continue activitatea și să ofere comunității ieșene produsul cultural de calitate pe care ne-am obișnuit să-l primim de atâția ani. Problema identificării sau renovării unui spațiu potrivit specificului acestei instituții ar trebui să fie preocuparea tuturor instituțiilor cu putere de decizie din comunitatea noastră, condiția fiind ca acest fapt să nu afecteze activitatea altor componente importante din orașul nostru. Problema Filarmonicii „Moldova” Iași nu poate fi rezolvată generând o altă problemă.

Astfel, ne exprimăm public dezacordul cu privire la posibila adoptare a Proiectului de Hotărâre privind trecerea bunului imobil situat în Iași, str. Vasile Conta , nr. 30, număr cadastral 146043-C1 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Casa de Cultură  a Studenților Iași în domeniul public al Județului Iași în condițiile specificate în Referatul de aprobare nr. 26918 din 18.09.2019.

Suntem de acord cu descentralizarea activității Ministerului Tineretului și Sportului, însă acest proces trebuie să aibă la masa deciziei toți actorii implicați în dezvoltarea studentului ieșean – universități, studenți, organizații studențești, autoritățile locale și județene. De asemenea, un astfel de proces necesită o largă consultare a tuturor actorilor menționați anterior, iar aici subliniem faptul că organizațiile studențești și de tineret, care sunt invitate să susțină în mod constant activitatea Casei de Cultură a Studenților, nu au fost invitate să vină cu un punct de vedere asupra demersului inițiat de Consiliul Județean Iași, lucru pe care îl considerăm imperios necesar în cazul deciziilor cu un impact direct în activitatea acestora.

Având în vedere cele menționate anterior, vă rugăm să nu dați curs susținerii prin vot a Proiectului de Hotărâre amintit mai sus, nici în ședința de astăzi și nici într-o ședință viitoare, și  să fiți parte a unui proces democratic de consultare și de întărire a rolului Casei de Cultură a Studenților în comunitatea ieșeană.

Structurile care susțin și își asumă prezenta scrisoare sunt:

 1. Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS
 2. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
 3. Uniunea Studenților din România (USR)
 4. Consiliul Tineretului din România (CTR)
 5. ARTIUM – Asociația Studenților de la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iași
 6. Asociatia Studentilor Veterinari Iași
 7. Asociatia Tinerilor Ieseni
 8. Asociația 1-2-3- Education
 9. Asociația Culturală Moldavia
 10. Asociația euRespect din Iași
 11. Asociația Junior Chamber International Iași
 12. Asociația Liga Studenților de la Geografie și Geologie
 13. Asociația Liga Studenților ETH din Iași
 14. Asociația MIRA
 15. Asociația PRIME Iași
 16. Asociația Studenților Bioingineri Iași
 17. Asociația Studenților Chimiști Ieșeni
 18. Asociația Studenților Contabili din Iași
 19. Asociația Studenților de la Drept – UAIC Iași
 20. Asociația Studenților de la Psihologie și Pedagogie din Iași
 21. Asociația Studenților Europeni Iași
 22. Asociația Studenților Francofoni din Iași
 23. Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni
 24. Asociația Tinerii Ecologi Români din Iași – T.E.R.I.S.
 25. Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor din Iași
 26. Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale din Iași
 27. Liga Studenților Economiști din Iași
 28. Societatea Studenților Mediciniști Iași
 29. Societatea Studenților Stomatologi Iași

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;