8:43 am - Sunday January 26, 2020

Asistenţii medicali cu grad principal şi studii superioare absolvite ulterior nu mai sunt obligaţi să susţină un nou examen

Asistenţii medicali cu grad principal, care au absolvit, ulterior, studii superioare nu vor mai fi nevoiţi să susţină din nou examenul de promovare profesională. Aşa prevede Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 30 iunie 2012. „Asistenţii medicali încadraţi în unităţile sanitare publice în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare în profilul acestora se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării”, prevede articolul 1961 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Liliana Pintilie, preşedintele filialei Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, consideră că modificarea legislativă reprezintă un prim gest de revenire la normalitate în ceea ce îi priveşte pe membrii organizaţiei. „Era absolut normal şi firesc să se întâmple aşa. Materia nu este alta, examenul de grad principal nu are nici un fel de altă tematică şi bibliografie, gradul de dificultate este acelaşi, iar competenţele asistentului medical cu studii superioare sunt, în prezent, identice cu ale celui cu şcoala postliceală. Este logic şi firesc, este legitim să se păstreze gradul principal, iar salarizarea să revină la cea care a fost. Era şi o situaţie discriminatoarie: colegii care, până în 2010, au absolvit studiile superioare şi aveau gradul principal, îşi păstrau aceste drepturi, iar cei de după trebuiau să dea din nou examenul de grad principal, ceea ce era o aberaţie“, a declarat Liliana Pintilie. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1470 din 2011 prevedea, în Anexă (Criteriul privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar) că „asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurta durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de trei ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD)“. Prevederea a stârnit nemulţumirea membrilor OAMGMAMR, care au considerat-o un abuz.

Filed in: Informațía zilei, Sănătate

Comments are closed.

;