6:08 pm - Wednesday December 2, 2020

S-a deschis Seven Hills International School, prima școală din Regiunea de Nord-Est cu predare exclusiv în limba engleză

Seven Hills International School, singura şcoală internaţională cu predare exclusiv în limba engleză din Regiunea de Nord-Est, şi-a deschis astăzi porţile pentru prima generaţie de elevi. Şcoala se află în ansamblul multifuncţional Palas, în clădirea United Business Center 2.

„Deschiderea unei școli internaționale este unul din acele demersuri care ne arată că educația copiilor și a tinerilor nu poate fi scoasă în afara spațiului european căruia îi aparținem, nu se poate realiza independent de tendințele mondiale din domeniu. Seven Hills International School este școala care aduce un crâmpei din sistemul educațional britanic în spațiul cultural ieșean, cu intenția asumată de a arăta că educația trebuie să fie altfel, că școala trebuie să fie prietenoasă și atractivă pentru copii, iar profesorii trebuie să predea astfel încât elevii să învețe. Seven Hills International School este singura școală cu predare exclusiv în limba engleză care urmează curriculumul britanic. Este școala în care avem profesori români și străini, instruiți să predea la standarde internaționale”, a declarat prof. Liliana Romaniucdirector Seven Hills International School.

Elevii vor studia după curriculum britanic, în condiţii ultramoderne, cu profesori vorbitori nativi de limbă engleză şi cadre didactice de elită din Iaşi. În anul de învăţământ 2014 – 2015, la Seven Hills va funcţiona o grupă de grădiniţă, o clasă pregătitoare şi o clasă a V-a.

Seven Hills este autorizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), ceea ce va permite echivalarea studiilor în sistemul românesc şi în oricare altul din lume. Seven Hills are certificarea Consiliului Școlilor Britanice Internaţionale (COBIS), beneficiind de acces la resurse educaţionale, programe de formare a profesorilor, manuale şi auxiliare curriculare, participarea la seminarii şi conferinţe, consultanţă şi asistenţă în implementarea modelului britanic. De asemenea, şcoala va fi acreditată de Cambridge International Examinations, cel mai mare furnizor de programe educaţionale. „Potrivit clasamentelor educaționale internaționale Pisa pentru 2014, întreg statutul educațional britanic (inclusiv universitățile) este cel mai puternic din Europa. În alegerea curriculumului național, Seven Hills International School va reprezenta un model pentru regiunea de Nord-Est. În școala Seven Hills succesul se va baza pe continuitate, progres, auto-învățare și diferențiere, prin utilizarea de strategii de alfabetizare și calcul matematic, prin revizuirea internă a curriculumului care reprezintă semnele distincte ale stilului britanic. Elevul va avea întotdeauna prioritate în modelul sistemului educațional centrat pe elev”, a declarat prof. Julian Hingleyconsultant din Marea Britanie.

Seven Hills este o şcoală prietenoasă, dotările logistice şi mobilierul fiind la cele mai înalte standarde. În sălile de curs sunt montate LCD-uri, iar fiecare profesor are la dispoziţie un laptop conectat la Internet, astfel încât învăţarea să fie interactivă şi să se poată preda după materiale didactice moderne. Pe lângă mijloacele IT de ultimă generaţie din clase, elevii au la dispoziţie un laborator de informatică, cu laptopuri pentru fiecare copil şi o sală multimedia, dotată cu instrumente muzicale. Şcoala mai cuprinde şi o sală de mese complet echipată, precum şi un cabinet medical. 

Colectivele de elevi sunt restrânse, astfel încât fiecare copil va beneficia de întreaga atenţie a cadrelor didactice. Pe lângă programul academic obligatoriu, elevii vor lua masa de prânz, vor avea timp de odihnă, vor participa la activităţi extraşcolare şi cluburi variate, vor cânta în orchestra şcolii, vor practica sporturi individuale şi de echipă şi vor merge în excursii tematice.

În România, mai există doar trei astfel de instituţii de învăţământ, la Bucureşti, Constanţa şi Cluj-Napoca.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;