3:47 pm - Sunday November 29, 2020

Numărul de locuri pentru învățământul profesional, stabilit în baza solicitărilor agenților economici

Fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 în învăţământului profesional de stat cu durata de trei ani, în județul Iași, se va realiza pe baza solicitărilor operatorilor economici privind şcolarizarea pentru calificările necesare. În acest sens, potrivit prof. Rodica Dimitru, inspector pentru discipline tehnice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași, operatorii economici pot solicita şcolarizarea pentru calificările specifice unităţii, pe baza unuiformular-tip pus la dispoziţie de către ISJ pe site-ul www.isjiasi.ro, sau de către unităţile de învăţământ tehnic şi profesional cu care au încheiate contracte-cadru. Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor din partea operatorilor economici către ISJ Iaşi este 15 decembrie 2014.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;