11:27 pm - Saturday April 17, 2021

Facultatea de Bioinginerie Medicală de la Iaşi împlineşte 20 de ani de la întemeiere

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ”Gr. T. Popa” Iaşi aniversează, pe 5 decembrie, 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Bioinginerie Medicală – 20 de ani dedicaţi Educaţieişi Ştiinţei pentru Sănătate. ”La 1 octombrie 1994, Facultatea de Bioinginerie Medicală și-a început activitatea menită de a da tinerilor o educație realistă, cu multe aplicații practice, încadrându-se în tiparul unor inițiative de pionierat în domeniul învăță­mân­tu­lui superior ce au înnobilat mereu capitala moldavă, la acea data fiind prima facultate de acest tip din România și Europa de sud-est, și printre puținele din lume. Încă din 1972, se organizau evenimente științifice întreprinse de Comi­si­a de Bioinginerie și Biotehnologie a Academiei Române, iar în 1974, în Iași se năștea Cercul de Bioin­gi­ne­ri­e al filialei Iași a Academiei de Științe Medicale, urmat, în 1986, de înființarea Cercului de Tehnică și Inginerie Medicală al So­ci­e­tății de Medici și Naturaliști.  În anul 1985, un tandem medic-inginer, prof. dr. Florin Topoliceanu și acad. prof. dr. ing. Horia N. Teodorescu, împreună cu distinși colaboratori, a relatat, în premieră, într-o lucrare in­vitată ținută la Societatea de Inginerie Biomedicală a Institutului de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE) la Seattle (SUA), planul de ctitorire a unei facultăți de profil în România. Ulterior, în februarie 1990, la Iași, s-a născut Societatea Ro­mâ­nă de Bioinginerie Medicală (SRBM), membrii fonda­tori ai Societăţii insistând pentru stabilirea, ca obiectiv major, întemeierea unei forme de învățământ superior de bioinginerie.  În luna mai 1994, la întrunirea Societăţii Ro­mâ­ne de Bioinginerie Medicală, la care au participatfiguri de prestigiu ale centrului academic Iași, rectori, decani, șefi de discipline și de­par­ta­men­te, academicieni, s-au precizat misiunea, obiectivele și conținutul pro­gra­mu­lui educa­țional, de­nu­mirea viitoarei instituții – Facultatea de Bioinginerie Medicală – și apartenența sa la Universitatea de Medi­cină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași. În 1998, acad. prof. dr. George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Me­di­ci­nă (1974), profesor asociat la Departamentul de Bioinginerie a Universității San Diego (California, SUA), a analizat misiunea, scopurile și planurile de învățământ ale Facultății de Bioinginerie Medicală din Iași, considerându-le ca un fapt bine gândit și împlinit, un factor ce permite sincronizarea medicinei la tendinţele internaţionale. În 1998 şi 2000, instituția ieșeană a întrunit și aprecierile juriului Universității din Jack­sonville (Florida, SUA), unde Decanul Facultății din Iași, prof. dr. Florin Topoliceanu, a prezentat curricula de bioinginerie, fiind recompensat cu Distincția pentru Excelență Inovativă în Învăță­mânt și Tehnologie. Astăzi, Facultatea de Bioinginerie Medicală asigură pregătirea academică prin două programe de studii de licenţă – Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, precum şi cinci programe de studii de masterat, pentru aproximativ 600 de studenţi şi masteranzi. Facultatea de Bioinginerie Medicală a participat la definirea criteriilor de acreditare a programelor de bio­in­gi­ne­rie/inginerie biomedicală în Europa, ca membru deplin în  Alianța Europeană pen­tru Inginerie și Științe Medi­ca­le și Biologice (EAMBES). După 20 de ani, Facultatea de Bioinginerie Medicală a Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași se poate mândri cu un renume bine-meritat în lumea academică naţionalăşi internaţională, iar pe viitor va consolida rezultatele obţinute pentru a răspunde la noile provocări educaţionale şi ştiinţifice biomedicale”, a declarat conf. dr. Dan Zaharia, decanul Facultății de Bioinginerie Medicală a UMF Iași.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;