6:20 pm - Wednesday December 2, 2020

Dialoguri transfrontaliere despre educație

seven-hills

Vineri, 22 martie 2015, o delegație a Seven Hills International School Iași a desfășurat o vizită la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Chișinău. Acesta a fost al doilea schimb de experiență între cadrele didactice ale celor două școli, după întâlnirea inițială de la Iași, din 20 decembrie 2014. Echipa Seven Hills International School a fostcoordonată de director Liliana Romaniuc și a inclus profesori de diferite specialități (învățământ primar, limba engleză, geografie, educație fizică, religie).

Programul vizitei a cuprins: prezentarea bazei material și a ofertei educaționale a Liceului Teoretic Mihai Viteazul, activități demonstrative (cercul de matematică al clasei a II-a, clubul de dansuri sportive, ansamblul de dansuri populare), masă rotundă pe tema strategiilor didactice inovatoare și standardelor europene de calitate în educație.

Membrii delegației de la Iași au fostimpresionați de performanțele elevilor, de dăruirea profesorilor, de preocuparea conducerii școlii pentru siguranța și sănătatea copiilor,  pentru asigurarea unei oferte educaționale attractive, care să răspundă nevoilor elevilor în acord cu cerințele societății contemporane. LiceulTeoreticMihai Viteazul din Chișinău deține atributele unei școli prietenoase pentru elevi, pentru cadre didactice și pentru părinți în egală măsură.

Prin generozitatea editurilor Polirom și Sedcom Libris, delegația Seven Hills International School a oferit cărți pentru biblioteca Liceului.

Vizita profesorilor de la Iași se înscrie într-un grafic de activități comune ale celor două instituții partenere, ca parte a unui protocol al cărui obiectiv îl reprezintă dezvoltarea de programe și proiecte educaționale pentru elevi, profesori, părinți și alți beneficiari ai serviciilor oferite de cele două instituții, în procesul de integrare europeană și compatibilizare a sistemelor educaționale naționale cu cele europene.

Un prim pas în acest sens va fi făcut în luna septembrie 2015, când prof. Liliana Romaniuc va începe programul de formare Reading to Learn, Liceul Teoretic Mihai Viteeazul fiind prima instituție din Republica Moldova în care se va implementa acest program de literație. Formarea va fi prcedată de un studiu comparativ și, apoi, de o cercetare cu privire la efectele programului asupra profesorilor și rezultatelor elevilor.

De asemenea, pe data de 8 septembrie 2015, va fi celebrată, și la Chișinău, Ziua Internațională a Literației prin activități de conștientizare a importanței lecturii și competențelor de literație pentru înțelegere și învățare sustenabilă.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;