Studiu-diagnostic privind nevoile de servicii sociale și de securitate comunitară, realizat de Organizația ”Salvați Copiii” Iași

copii

Organizația ”Salvați Copiii” – filiala Iași va prezenta, în cadrul unei conferințe de presă, un studiu-diagnostic privind nevoile de servicii sociale şi de securitate comunitară în mediul rural din Regiunea Nord-Est.  Evenimentul va avea loc joi, 28 mai, începând cu ora 10.00, la Sala Ferdinand (zona Rectoratului), din corpul A al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (B-dul Carol I nr. 11). La ora 11.30 studiul va fi prezentat specialiștilor în cadrul Conferinței ”Radiografia serviciilor sociale și de securitate comunitară din Regiunea Nord-Est”. În cadrul conferinței vor fi prezentate și supuse dezbaterii concluziile studiului-diagnostic. Cu acest prilej va fi reliefată situaţia actuală, dar şi ceea ce ar trebui dezvoltat de către autorităţile publice locale şi naţionale, în mediul rural al Regiunii de dezvoltare Nord-Est, din punct de vedere al serviciilor sociale și de securitate comunitară. Studiul a fost realizat de Organizația ”Salvați Copiii” – filiala Iași, în colaborare cu Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe SocialPolitice al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu suportul oferit de structurile de analiză și prevenire a criminalității de la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene ale Regiunii Nord-Est. Studiul a vizat toate cele 506 comune ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est și a fost structurat pe două dimensiuni: starea de fapt și nevoia de servicii sociale, respectiv, starea de fapt și nevoia de securitate comunitară. Temele abordate au vizat contextul demografic al mediului rural, izolarea comunelor din regiune, cauze, motive și factori favorizanţi ai dificultăţilor existente în mediul rural, instituții și beneficiari de serviciilor sociale şi de securitate comunitară. Pentru radiografierea cât mai exactă a situației, în cadrul cercetării sociologice au fost colectate date direct de la autoritățile locale din comunele regiunii Nord-Est care au fost completate cu date de la Institutul Național de Statistică. Cercetarea de tip cantitativ a fost dublată de o cercetare de tip calitativ prin intermediul careia au fost consultați practicieni și specialişti care îşi desfăşoară activitatea profesională în instituţii cu impact asupra vieţii socio-economice în spaţiul comunităţilor rurale (Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratele Şcolare Judeţene, Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Direcțiile de Sănătate Publică, Inspectoratele de Poliție Județene, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, primării, consilii județene şi reprezentanţi ai ONG-urilor). În total au fost realizate 419 chestionare, șase sesiuni de focus grup (câte o sesiune în fiecare județ) și 28 de interviuri distribuite în toate cele șase județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Studiul-diagnostic face parte integrantă din Studiul-diagnostic face parte integrantă din activitățile derulate prin proiectul “Servicii sociale inovative pentru comunităţile rurale izolate din Regiunea Nord Est” (RO2013_C4_13). Proiectul își propune să contribuie la reducerea gradului de vulnerabilitate al copiilor şi familiilor acestora, din 10 comunităţi rurale izolate din judeţele Iaşi şi Vaslui, prin dezvoltarea unor servicii sociale pilot, specifice zonelor rurale izolate. Prin promovarea rezultatelor studiului-diagnostic către autorităţile publice locale, judeţene şi naţionale se urmărește constuirea unui cadru care să producă o optimizare a politicilor şi programelor naţionale de asistenţă socială din comunităţile rurale. Valoarea totală a proiectului este de 260.910,00 euro, din care 234.819,00 euro reprezintă finanţare nerambursabilă şi 26.091,00 euro reprezintă contribuţia proprie a partenerilor implicaţi în proiect. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;