4:18 pm - Monday April 14, 7400

Program de orientare și consiliere școlară, destinat elevilor din mediul rural din județul Iași

orientare-scolara

Fundația Serviciilor Sociale Bethany continuă seria intervențiilor în școlile din mediul rural, lansând un nou proiect dedicat copiilor din două comunități rurale din județul Iași, este vorba despre satul Liteni (comuna Belcești) și comuna Vlădeni. Proiectul “Tu decizi! – Program de consiliere și orientare școlară pentru elevi din mediul rural” se va desfășura în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 și va implica 150 de elevi, 50 de părinți și 15 cadre didactice din Școala Gimnazială Liteni și Liceul Tehnologic Vlădeni. Serviciile oferite în cadrul programului sunt finanțate prin intermediul proiectului “Investiții pentru comunități durabile”, derulat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în parteneriat cu Fundația Vodafone România. Activitățile prevăzute în cadrul programului de orientare și consiliere școlară își propun: creșterea capacității de adaptare școlară și de inserție socială a 150 de elevi proveniți din mediul rural, ca urmare a derulării unui program de deprinderi de viață independentă, consiliere și orientare școlară, sprijinirea elevilor proveniți din mediul rural pentru continuarea studiilor și luarea unor decizii bine informate asupra vieții profesionale, îmbunătățirea abilităților de comunicare și de socializare ale elevilor, prin implementarea unui program de vizite la diverse companii, obiective cultural-artistice și turistice din județul Iași. Programul de consiliere și orientare școlară pentru elevii din mediul rural, inițiat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, răspunde unei realități deloc îmbucurătoare din România. Potrivit raportului ”Costul investiției insuficiente în educație în România”, publicat de UNICEF în noiembrie 2014, peste 71% dintre persoanele sărace din România trăiesc în comunităţi rurale. În perioada 2009-2010, rata de participare la educaţia timpurie în mediul urban era 80,7%, faţă de 76% în mediul rural. Din perspectiva cererii de educaţie, în contextul în care comunităţile rurale se luptă cu un mediu economic încă subdezvoltat, iar oportunităţile de încadrare în muncă sau de identificare a unui loc de muncă pe plan local sunt aproape inexistente pentru tinerii din mediul rural, motivaţia participării şcolare este, de obicei, scăzută. ”Prin intermediul acestui program, Fundația Serviciilor Sociale Bethany urmărește să diminueze problemele cu care se confruntă familiile aflate în dificultate şi copiii acestora precum gradul scăzut de participare a familiei la activitatea educațională a copilului, interes scăzut faţă de educaţia extraşcolară, insuficiența informațiilor cu privire la resursele din comunitatea locală şi din afara ei, lipsa resurselor materiale şi financiare pentru a-i implica pe copii în programe educaţionale, lipsa unei reţele de suport funcţionale la nivel comunitar și marginalizarea socială. Proiectul continuă demersurile noastre din aceste comunități de susținere a copiilor cu rezultate școlare peste medie prin acordarea de burse lunare și motivarea acestora în vederea continuării studiilor după finalizarea ciclului gimnazial”, a declarat Diana Păiuș, manager zonal al Fundației Serviciilor Sociale Bethany. În aceste condiții, pregătirea pentru viaţa independentă oferită în cadrul proiectului “Tu decizi! – Program de consiliere și orientare școlară pentru elevi din mediul rural” este o formă de educaţie nonformală, participativă, de stimulare şi dezvoltare personală. Proiectul completează activitatea școlară și educația familială, permițând aprofundarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale adolescenților, folosirea eficientă și plăcută a timpului liber, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup, formarea trăsăturilor pozitive de caracter.

Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;