9:12 pm - Thursday June 21, 2018

Conferința finală a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială

DarPS_Mapa

În data de 19 octombrie 2015,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi împreună cu partenerii săi, VIA University College Danemarca şi SC The Red Point SA, organizează conferința finală a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială – DarPS, ID – 156/1.2/G/139847.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, înscriindu-se în Axa prioritară 1. Obiectivul general al proiectului DarPS a vizat trei dimensiuni de acţiune: Dezvoltare – la nivel sistemic şi instituţional, Articulare – în plan european şi naţional şi Reconstrucţie – a politicilor și practicilor de formare a pedagogului social cu studii superioare. Reconstrucţia politicilor şi practicilor de formare a avut la bază: regândirea învăţării, valorificarea achiziţiilor dobândite anterior pentru continuarea formării, redefinirea ponderii formării practice şi teoretice astfel încât să faciliteze şi să susţină inserţia profesională.

Printre rezultatele proiectului se numără:  revizuirea a 3 calificări și actualizarea a 3 programe de studiu la nivel de licenţă; introducerea unei noi direcţii de studiu – Pedagogia socială; crearea unei platforme de transfer de know how, cu participarea universităților din consorțiu și a angajatorilor; crearea unor instrumente de evaluare și validare a învăţării anterioare; certificarea a 50 de studenţi pentru noua calificare; dezvoltarea serviciilor de documentare ştiinţifică prinrealizarea unei biblioteci virtuale; corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu nevoile pieţei muncii;elaborarea unui pachet de cursuri extracurriculare pentru formarea competențelor specifice pedagogului social; înscrierea noii calificări în COR.Pentru  realizarea obiectivelor, a fost creată o reţea de universităţi: partenerilor – UAIC si VIA University Danemarca, alăturându-li-se Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca.

Conferința finală a proiectului DarPS va avea loc luni, 19 octombrie 2015, ora 14.00, în Sala Ferdinanda Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Sunt așteptați specialişti ai Direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi a copilului, cadre didactice de la toate nivelurile de învăţământ, reprezentanți ai Inspectoratelor şcolare județene, membri CJRAE, reprezentanți ai Organizaţiilor neguvernamentale, studenţi.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;