9:01 pm - Sunday October 25, 2020

În fiecare săptămână, în România, un copil devine victimă a incendiilor

Aceasta este realitatea care, din păcate, în ultimii doi ani şi jumătate, a însumat 152 de victime în rândul copiilor, ca urmare a producerii incendiilor în locuinţe şi gospodării.  Statisticile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) arată că, în fiecare an, sute de persoane îşi pierd viaţa în incendii, intoxicaţi cu monoxid de carbon sau ca urmare a exploziilor. Din cele aproximativ 40.000 de incendii produse în România în perioada 01.01.2010 – 31.07.2012, mai mult de jumătate (56%) au avut loc în locuinţe şi gospodării cetăţeneşti, iar din cele 1.263 de victime ale acestor incidente, 152 au fost copii. În vederea reducerii numărului acestor evenimente tragice şi implicit al victimelor, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi E -ON România au încheiat un protocol de colaborare intitulat ”Împreună pentru siguranţă”,privind derularea în comun a unor campanii de informare, prevenire şi conştientizare a cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Prima acţiune desfăşurată în cadrul acestui parteneriat este campania naţională de informare şi educare preventivă intitulată „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi participă la această campanie naţională prin desfăşurarea unor activităţi de informare preventivă, având ca obiectiv principal creşterea nivelului de siguranţă al copiilor. În acest sens, au fost cooptate autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea transmiterii informaţiilor şi materialelor realizate în cadrul campaniei către familiile/comunităţile vulnerabile la riscul de producere a incendiilor. Astfel de materiale (flyere, afişe, stickere) au fost distribuite atât cu prilejul sesiunilor de pregătire a primarilor şi secretarilor din judeţul Iaşi organizate sub patronajul Instituţiei Prefectului Iaşi, cât şi cu ocazia convocărilor organizate la începutul acestui an şcolar de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, instituţie care are un rol foarte important în coordonarea procesului de  educare a tinerei generaţii, inclusiv cu privire la cunoaşterea măsurilor de protecţie, a modului de acţiune şi comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.  Obiectivele, materialele, calendarul campaniei şi alte date pot fi consultate pe site-ul official al campaniei  www.f-o-c.ro.  ”Pentru formarea unui comportament adecvat în rândul copiilor, dar şi al adulţilor referitor la riscul producerii incendiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi a desfăşurat în cadrul campaniei „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, în data de 09.10.2012, acţiuni de informare preventivă în următoarele instituţii: Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iaşi, Complexul de Servicii Comunitare „Bucium” şi Centrul de Plasament „Ion Holban” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţie a Drepturilor Copilului Iaşi. La aceste activităţi au participat un număr de 603 cadre didactice şi personal medical, precum şi 830  copii şi tineri”, se părecizează într-un comunicat al Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISUJ Iași, semnat de lt. Elena Covalschi, purtătorul de cuvânt al acestei instituții.

Filed in: Informațía zilei, Sănătate

Comments are closed.

;