3:32 pm - Sunday November 29, 2020

Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional, discutată în cadrul unei conferințe tematice la Iași

conferinta

Învăţământul profesional şi tehnic este mai mult decât oricare alt domeniu educaţional un centru de convergenţă a opiniilor şi sugestiilor formulate de politicile educaţionale, de agenţii economici şi  autorităţile locale, deschizând un spaţiu necesar al dialogului, al consultării, al armonizării soluţiilor. În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IȘJ) Iaşi sprijină dezvoltarea continuă a unităţilor de învăţământ în vederea manifestării autonomiei instituţionale, în condiţii de competiţie, în conformitate cu prevederile standardelor profesionale şi ale descriptorilor de performanţă specifici fiecărui nivel de învăţământ organizând miercuri, 20 aprilie, Conferința Consorțiului Regional Nord-Est, cu titlul ”DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC ŞI PROFESIONAL ROMÂNESC. MODELE ŞI PERSPECTIVE EUROPENEîn Sala de conferinţe Mezanin, Hotel Unirea Iaşi. Evenimentul este organizat cu scopul de a promova învăţământului tehnic din perspectiva introducerii în România a unor programe de învăţare de tip dual, a diversificării ofertei educaţionale şi a realizării unei educaţii individualizate în concordanţă cu aptitudinile, interesele şi nevoile de dezvoltare a tânărului, precum şi cu cerinţele pieţii muncii. ”Evenimentul propune dezbateri, schimburi de idei şi modele de abordare în Regiunea Nord-Est prin colaborarea actorilor implicaţi în judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Vaslui şi Iaşi, în contextul strategiilor şi activităţilor Consorţiului Regional Nord-Est. Printre obiectivele conferinței se numără diseminarea în rândul cadrelor didactice a unor informaţii relevante, de actualitate, privind specificul învăţământului dual, conştientizarea agenţilor economici cu privire la necesitatea implicării în formarea profesională a tinerei generaţii, evidenţierea practicilor educaţionale specifice învăţământului dual, dezvoltarea unui cadru instituţional coerent, competitiv şi stimulativ pentru beneficiarii învăţământului profesional, stimularea competiţiei şi valorificarea exemplelor de bună practică, atât din învăţământul profesional tradiţional, cât şi din cel dual la nivelul Regiunii Nord-Est, dar și promovarea unei imagini a şcolii ieşene şi a şcolilor din judeţele Regiunii Nord-Est în care toţi actorii implicaţi se respectă reciproc şi în care primează interesul pentru o formare de calitate a beneficiarilor direcţi şi indirecţi educaţiei”, se precizează într-un comunicat de presă al IȘJ Iași. La conferință participă membrii Consorţiului Regional Nord-Est, membrii ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (C.L.D.P.S.) Iași, directori de unităţi şcolare, cadre didactice din învăţământul tehnic preuniversitar şi profesional, agenţi economici, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai societăţii civile și reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior tehnic şi agricol. Conferința va fi deschisă la ora 10.00, cu o alocuțiune a Inspectorului Școlar General, prof. dr. Camelia Gavrilă, în calitate de președinte al Consorțiului Regional Nord-Est, introducere în temă urmată de cuvântul oficialităților: Marian Grigoraş, Prefectul judeţului  Iaşi,  Victorel Lupu, Preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Iaşi, Mihai Chirica, Primar interimar al Municipiului Iaşi, reprezentanţii mediului academic – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi –  Rector, prof. dr. univ. Dan Caşcaval/ prorectori – prof. univ. dr. Daniel Condurache, prof. univ. dr. Neculai Eugen Seghedin, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi și preşedinţi/vicepreşedinţi invitaţi din Consorţiul Regional Nord-Est. Alte intervenţii, opinii și alocuţiuni vor aparține Preşedintelui Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Iaşi, ing. ec. Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi și de asemenea Secretarului Consorţiului Regional Nord – Est, prof. Florentina Vasilescu, reprezentantul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic. Își vor exprima punctele de vedere atât inspectorul şcolar general adjunct al I.S.J. Iași, prof. dr. Claudia Tănase, cât și inspectorii şcolari generali ai I.S.J. Neamţ – prof. Viorel Stan (alături de prof. Mircea Corlăţeanu, inspector discipline tehnice I.S.J. Neamţ), I.S.J. Vaslui – prof. Gabriela Plăcintă și ai I.S.J. Suceava – prof. Gheorghe Lazăr. La finele conferinței se va redacta o rezoluție, care va reflecta punctele de vedere exprimate și va sintetiza ideile principale desprinse în urma sesiunilor de întrebări și răspunsuri.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;