4:03 pm - Tuesday October 22, 8239

Mai sunt cinci zile până la expirarea termenului de depunere a declarațiilor pentru proprietarii de clădiri

declaratie

Municipalitatea ieșeană anunță contribuabilii că termenul de depunere a declarațiilor expiră pe data de 31 mai 2016, drept pentru care reamintim că atât persoanele juridice, care au în proprietate clădiri, cât și persoanele fizice, care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă, au obligația de a depune declarații conform art. 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal modificat prin OUG nr. 8/2016. Informăm că nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de impunere până la de 31 mai 2016 se sancționează cu amendă. De asemenea, municipalitatea ieșeană informează că scadența termenului de plată a primei tranșe pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport etc.) este data de 30 iunie 2016. Contribuabilii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloace de transport beneficiază de o bonificație de 5%. Neplata, până la 30 iunie 2016, a obligațiilor scadente atrag după sine majorări de întârziere.

”Primăria Municipiului Iași aduce la cunoștința ieșenilor că plățile pot fi făcute prin virament prin Trezoreria Municipiului Iași, beneficiar Muncipiul Iași (persoană juridică de drept public – cod fiscal 4541580), în numerar și cu cardul la casieriile DGEFPL, prin serviciul de acceptare a cardurilor la plată – comerțul electronic securizat denumit e.Comert sau prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată (SNEP – www.ghiseul.ro) online a impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar”, se precizează într-un comunicat al Biroului de presă al Primăriei municipiului Iași.  Conturile deschise la Trezoreria operativă Iași, se găsesc pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Iași opțiunea, „Acte de interes public” (tastându-se tastele CTRL+F, după care se dă cautare IBAN).  Conturile de Trezorerie în care se încasează principalele impozite și taxe locale, înscrise în ordinele de plată codul fiscal al Municipiului Iași (CF 4541580) sunt următoarele: RO77TREZ4062107020101XXX – Impozit pe clădiri persoane fizice; RO24TREZ4062107020201XXX – Impozit pe terenuri persoane fizice; RO96TREZ4062116020201XXX – Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice; RO27TREZ4062107020102XXX – Impozit și taxă pe clădiri persoane juridice; RO71TREZ4062107020202XXX – Impozit și taxă pe terenuri persoane juridice; RO46TREZ4062116020202XXX – Impozit pe mijloace de transport persoane  juridice.

Încasările în numerar, cât și prin intermediul terminalelor POS care permit utilizarea cardurilor, se efectuează atât la casieriile de la sediul central din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11-15, la camera 3 (corpul B, etajul I), la camera 15 (corpul B, parter) din imobilul situat in curtea interioara a Palatului Roznovanu (Primăria Municipiului Iaşi),  cât și la centrele de cartier din oraș: Tătărași, str. Vasile Lupu nr. 82, telefon 0232-277310; Nicolina, str. Petre Țutea nr. 2, telefon 0232-227517; Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, telefon 0232-276787;  Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1, telefon 0232-253160; Frumoasa, bd. Poitiers nr. 22-26, telefon 0232-223031; Serviciul de Înmatriculari, Eliberari Permise și Pașapoarte, bd. Primăverii nr. 36, telefon 0232-272266; DAPPP Iași, șos. Națională nr. 43, telefon 0232-264246.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;