4:00 pm - Thursday September 19, 8712

CJ a demarat licitațiile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea muzeelor din Iași

casa dosoftei

Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi a organizat în datele de 28 iulie, respectiv 3 august, licitaţii pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile pentru obiectivele: Muzeul “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” şi Muzeul ”Ion Creangă“. Astfel, pentru documentaţiile tehnico-economice aferente muzeului “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” au fost depuse două oferte, respectiv SC Elma Stil SRL Iaşi şi SC Avensa Consulting SRL Iaşi. Valoarea estimatăa contractului este de273.679 lei. Pentru documentaţiile tehnico-economice aferente Muzeului ”Ion Creangă“ au fost depuse tot doua oferte, respectiv SC Elma Stil SRL Iaşi şi SC Aduro Impex SRL, București. Valoarea estimatăa contractului este de 206.875 lei. Potrivit reprezentanților CJ Iași, ofertele depuse vor intra în analiza tehnico-economică a Comisiei de Licitaţii, iar dacă acestea vor îndeplini condiţiile solicitate se va pronunţa asupra câştigătorului. Contractele se vor derula în trei etape, după cum urmează:  Etapa 1: Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I); Etapa 2: Proiectul Tehnic (PT); Etapa 3 – Asistenţă tehnică din partea proiectantului – pe toata perioada de execuţie a lucrărilor. Proiectul trebuie să urmarească descrierea criteriilor de eligibilitate aşa cum sunt ele prevazute în grila de evaluare tehnică şi financiară din cadrul condiţiilor specifice de accesare a fondurilor prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural”. Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile pentru celelalte două obiective, respectiv Muzeul “Vasile Pogor” și Muzeul ”Nicolae Gane” procedura de deschidere a ofertelor a avut loc joi, 4 august, la ora 15.00.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;