9:28 pm - Thursday August 6, 2020

Prezență modestă la prima probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă în județul Iași

bacalaureat

Sesiunea de toamnă a Examenului Național de Bacalaureat a debutat luni, 22 august, cu  probă scrisă la disciplina ”Limba şi literatura română”. În județul Iași, din totalul celor 704 candidați înscriși, la examen s-au prezentat 572 de candidați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași, pe timpul desfășurării examenului nu s-au înregistrat incidente deosebite, niciun candidat nefiind eliminat din concurs. Candidații  au avut de rezolvat subiecte diferite în funcție de filieră, dar cu aceeași structură și cu punctaj similar, în conformitate cu programa de examen în vigoare și cu modelele postate de Centrul Național de Evaluare și Examinare pe site-ul oficial al ministerului. Subiectul I (30 de puncte) a inclus fragmente de text aparținând genului epic  – ”Noaptea de Sânziene”, de Mircea Eliade, pentru filiera teoretică-profil real, filieră tehnologică, filieră vocațională-toate profilurile, cu excepția profilului pedagogic, respectiv ”Bordeiul din rezervă”, de Gib. I. Mihăescu, pentru filiera teoretică-profil umanist și filiera vocațională-profil pedagogic. Cerințele formulate vizează   înțelegerea, explorarea și valorizarea textului narativ,  cu referire la componentele structurale și valențele expresive ale acestuia, precum și la nivelul lexical și semantic al limbii.  Textul de tip argumentativ de la subiectul al II-lea (30 de puncte) le-a oferit candidaților posibilitatea de a-și demonstra nu numai competențele specifice redactării unei astfel de compuneri, cât și cultura generală, propriile pasiuni sau experiențele de lectură referitoare la rolul comunicării în relațiile de prietenie, respectiv la importanța emisiunilor culturale în societatea actuală. ”Considerăm că tematicile sugerate sunt generoase, compatibile cu orizontul de așteptare al unui tânăr absolvent de profil real, în timp ce corelația actului de cultură cu media poate reprezenta, pentru umaniști, un pretext de a reflecta asupra impactului culturii în raport cu generația tânără, prin canale și strategii de comunicare modern”, au declarat reprezentanții IȘJ Iași.  La subiectul al III-lea (30 de puncte), eseul de 600-900 de cuvinte a solicitat prezentarea temei și a viziunii despre lume și viață într-un text poetic aparținând lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga sau Nichita Stănescu, respectiv Tudor Arghezi sau Ion Barbu. ”Deși opera lirică presupune anumite dificultăți, interpretarea acesteia necesitând lecturi solide, deschideri culturale, intuiție critică, faptul că elevii au avut posibilitatea de a opta pentru un anumit scriitor dintre cei studiați oferă oportunitatea de a demonstra, pornind de la un text poetic preferat, competențe de comprehensiune și de interpretare tipologică, tematică, structurală și stilistică în scrierea despre textul poetic”, susțin profesorii ieșeni de specialitate. În ansamblu, potrivit acestora, variantele extrase au fost echilibrate, cu abordarea unor aspecte fundamentale referitoare la cele două genuri literare (liric și epic) studiate în anii de liceu. ”Considerăm că elevii de nivel mediu pot obține note de 6-7, iar absolvenții bine antrenați au șansa de a obține note care să reflecte o pregătire constantă pe parcursul școlarizării, cu deschideri culturale și estetice bine conturate”, au precizat reprezentanții IȘJ Iași. ”Această sesiune nouă de Bacalaureat, mai redusă ca dimensiune, reprezintă o nouă oportunitate pentru candidații din anii anteriori sau pentru cei care nu au reușit să promoveze în totalitate la prima sesiune să încerce din nou. S-a înscris 1.262 de absolvenți, pentru limba și literatura română sunt 704 de absolvenți înscriși, dintre care 55 la profilul umanist, restul pentru profilul real sau tehnologic,. Pentru disciplina Matematică, de miercuri, avem 709 absolvenți înscriși, la Istorie avem 61, iar la ultima probă 864 de candidați. În ceea ce privește proba de astăzi, respective cea de Limba și literatura română, subiectele au fost fost ofertante și nu cred că există vreo problemă pentru un candidat care s-a pregătit cu rigurozitate să ia nota 6,00, cel puțin”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Iași.  Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat (sesiunea august-septembrie 2016) vor fi afişate luni, 29 august. În aceeași zi, candidații nemulțumiți de note vor putea depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie publicate în data de 1 septembrie.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;