2:15 am - Friday January 22, 2021

Învăţământul dual – în atenţia operatorilor economici

scoala profesionala

In perioada imediat urmatoare ISJ Iasi va parcurge etape importante pentru stabilirea cifrei de scolarizare pentru invatamantul dual. Operatorii economici au un rol important in acest proces, formuland solicitarile de scolarizare.

“Conform  calendarului activităţilor specifice pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual pentru anul şcolar 2017-2018,  pana pe data de 13 ianuarie 2017 operatorii economici transmit catre CNDIPT (Centrul National pentru Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic) solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform modelului de solicitare, anexă la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual,care este postata pe site ISJ (www.isjiasi.ro). 

Operatorii economici pot solicita şcolarizare în învăţământul dual la o anumită unitate de învăţământUnităţile de învăţământ încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi le transmit mai apoi catre ISJ. Modelul Contractului de parteneriat este cel din anexa la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.” a precizat d na prof. Claudia Tanase, inspector scolar  pentru discipline tehnice. 

Precizări privind activităţile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul dual pentru anul şcolar 2017-2018

Ordonanţa de urgență nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede că învăţământul dual, ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, are următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat  la iniţiativa operatorilor economici interesaţi;

b) se organizează pe baza unui contract  de  parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) operatorii economicsunt implicați în mecanismele decizionale la nivelul  unităţii de învăţământ partenere.

Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, nr. 5777/22.11.2016, publicat în Monitorul oficial nr. 982/7.12.2016, prevede la art. 6:  Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru învățământul profesional și liceal, în cadrul criteriului relevanţei, conform căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică, se va urmări: 

1. investigarea necesarului solicitat de specializări care să ofere acces pe piața muncii sau în învățământul superior;calificări profesionale ale agenților economici;

2. analiza solicitărilor exprimate de agenții economici și proiectarea ofertei de formare profesională în învățământul profesional și tehnic

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;