2:33 am - Friday January 22, 2021

Parcul industrial de la Leţcani, tot mai aproape de realitate


Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi a organizat în data de 25 ianuarie procedura de achiziție directă de servicii de proiectare necesare pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice constând în studiu de fezabilitate, studii de teren cât și documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism 220/06.12.2016 în vederea realizării parcului industrial “Iasi Industrial Park”. După cum informează reprezentanţii CJ Iaşi, au fost depuse două oferte, respectiv din partea SC Into SRL Iași și SC SMM Invest CO SRL București.Valoarea estimată a contractului este de 120.310 lei fără TVA, din care 115.310 lei fără TVA pentru studiul de fezabilitate (inclusiv studii de teren, analiza cost-beneficiu) și 5000 lei fără TVA pentru documentații avize/acorduri. Durata de prestare a serviciilor este de maxim 30 zile calendaristice de la data înscrisăîn ordinul de începere a prestării serviciilor, emis de către achizitor. Ofertele depuse vor intra în analiza tehnico-economică a Comisiei de Licitaţii, şi dacă vor îndeplini condiţiile solicitate, se va pronunţa asupra câştigătorului. “Suntem aproape de a obține primul titlu de parc industrial. Am obținut toate avizele, suntem în etapa de realizare a studiului de fezabilitate si urmeaza sa depunem toata documentatia la Ministerul Administratiei. Subliniez faptul că orice parc industrial are ca impact crearea de noi locuri de muncă, atractivitate pentru stabilizarea forței de muncă, în special în rândul tinerilor. Activitatea economică zonală va beneficia de un impuls, investiția deschizând posibilități mai departe și pentru alte domenii economice conexe activității desfășurate în incinta structurii de afaceri. Pentru mine ar fi o mare bucurie să realizăm aceste lucruri, cât mai repede. Sunt conştient de faptul că Iaşul devine mai atractiv cu orice investiţie, de acest tip, care aduce bani pentru judeţ. Ideal ar fi ca până în 2020 să reușim să mai realizăm două, trei astfel de parcuri industriale și în alte puncte importante ale județului, care pot deveni poli locali de dezvoltare (Pașcani, Răducăneni, Hârlău)” a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași. Proiectul parcului industrial de la Leţcani a fost demarat la sfârşitul lui 2013. În martie 2014, a fost constituită societatea de administrare, SC Iaşi Industrial Park SRL, cu un capital social de 2,5 milioane lei, puşi la dispoziţie de Consiliul Judeţean. Suprafaţa de teren pusă la dispoziţie de comuna Leţcani este de 18,6 ha.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;