7:12 pm - Sunday April 11, 2021

Săptămâna „Împreună împotriva violenței”

Iniţiată de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi (CJAPP), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, acţiunea „Săptămâna Împreună împotriva violenţei”, având ca scop prevenirea comportamentelor agresive şi a actelor violente în unităţile de învăţământ, se află anul acesta la aVa ediţie.

Sub deviza „Toleranţa este celălalt nume al libertăţii” (Mahatma Gandhi), acţiunea se desfăşoară în perioada 20 – 24 martie 2017, în program fiind incluse activităţi cu elevii, părinţii şi cadrele didactice. Organizatorii consideră că, prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de comunicare, de relaţionare, de intercunoaştere, de manifestare artistică, de exprimare creativă a propriei personalităţi, preadolescentul sau adolescentul de azi poate deveni adultul capabil să comunice asertiv, care are încredere în sine şi poate lua decizii în mod responsabil.

Dintre manifestările specifice acestei perioade amintim următoarele:

 • „Ziua gestului frumos”
 • 21 martie a.c.
 • Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi moderate de profesorii consilieri şcolari;
 • „Festivalul non-violenţei”, ediţia a IXa
 • 23 martie a.c.
 • Ateneul Tătăraşi Iaşi
 • Manifestări: dramatizare, dans, interpretare vocal- instrumentală, prezentări (postere, desene, fotografii, produse hand – made).
 • Instituţii implicate: Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi, Colegiul Economic Administrativ Iaşi (partener), Colegiul Naţional de Artă „O. Băncilă” Iaşi (partener), Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău (partener), Colegiul Teoretic „E. Racoviţă” Iaşi, Colegiul „C. Negruzzi” Iaşi, Colegiul Teoretic „G. Ibrăileanu” Iaşi, Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi, Liceul cu Program Sportiv Iaşi, Liceul Tehnologic Vlădeni, Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Şt. Bârsănescu” Iaşi, Scoala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi, Şcoala Gimnazială „G. Coşbuc” Iaşi, Şcoala Gimnazială „G. Călinescu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „E. Cuza” Iaşi, Şcoala Gimnazială „M. Codreanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti, Şcoala Gimnazială Grajduri, Şcoala Gimnazială „A. Uricaru” Scânteia.
 • Acţiunea – “De IMPACT e TOLERANŢA!”
 • 24 martie a.c.
 • Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău – Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică, Clubul Copiilor Hîrlau, în parteriat cu unităţile de învăţământ din oraşul Hîrlau si din zona Hîrlău.
 • Ateliere de lucru cu elevii, părinţii, cadrele didactice pe problematica prevenirii violenţei în mediul şcolar;
 • 20 – 24 martie a.c.
 • Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi susţinute de profesorii consilieri şcolari;
 • Curs de dezvoltare profesională al profesorilor consilieri şcolari
 • 21 – 23 martie a.c.
 • Sediul CJRAE Iaşi
Filed in: Educație

Comments are closed.

;