4:14 pm - Wednesday February 27, 4667

Eveniment educațional organizat de IȘJ Iași

În cadrul ciclului de conferinţe PARADIGMELE EDUCAŢIEI MODERNE – VIZIUNE, VALORI, MODELE lansat de I.S.J. Iași în 2012 are loc Simpozionul Județean MENTORATUL ÎNTRE DEZIDERAT DIDACTIC ȘI REALITATE EDUCAȚIONALĂ. DIALOGURI PROFESIONALE, al cărui obiectiv vizează definirea rolurilor pe care le îndeplinesc actorii educaționali implicați în activitatea de mentorat, dar mai ales identificarea unor exemple de bună practică și a unor soluții pentru realizarea unei colaborări eficiente între profesori mentori și profesori debutanți. Evenimentul dorește să valorifice experiența dobândită de către profesorii mentori prin proiectarea unor coordonate de perspectivă în derularea ulterioară a acestui tip de activitate.
Simpozionul are loc miercuri, 7 iunie 2017, în intervalul orar 13.00-18.00, la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași și se adresează profesorilor mentori și metodiștilor de toate specialitățile, fiind organizat pe 4 secțiuni de larg interes: Profilul mentorului ideal în contextul educațional actualMentoratul – exercițiu inițiatic și activitate de modelare profesională, Dimensiuni educaționale ale dialogului mentor-debutant și Provocări ale elevilor din generația „Google” pentru profesorii debutanți.
Cadrele didactice își vor prezenta lucrările și concluziile într-un cadru de profundă emulație intelectuală. În acest context, simpozionul creează un spațiu de confluență ideatică, de reflecție profundă asupra rolului vital pe care îl are profesorul mentor aflat în ipostaza de ghid în procesul de devenire didactică, în dezvoltarea autonomiei profesionale a debutantului și în integrarea acestuia în cultura organizațională a școlii. Mentorul rămâne, așadar, creatorul unui scenariu inițiatic a cărui finalitate poate fi desăvârșirea profesională a tânărului aspirant la cariera didactică.
La eveniment partcipă și invitați din partea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității “Al. I. Cuza”, din partea Casei Corpului Didactic “Spiru Haret”, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională și din partea Fundației EuroEd.
 Astfel de evenimente – menite să evidențieze și să popularizeze bunele practici – creează un cadru de comunicare de care cadrele didactice au nevoie periodic pentru a-și actualiza cunoștințele și pentru a-și optimiza practicile pedagogice. Îndrumarea și consilierea profesorilor debutanți este o prioritate pentru I.S.J. Iași, întrucât este necesar să pregătim cu atenție noile generații de profesori pentru o carieră de succes, în beneficiul elevilor. 
Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;