3:47 pm - Wednesday October 20, 2021

Ce sume au primit municipiul Paşcani şi comunele limitrofe pentru implementarea proiectelor din PNDL II

Pe lista proiectelor din din judeţul Iaşi, incluse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), care urmează să primească bani pentru finanţare, date publicităţii miercuri, 19 iulie, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, se află şi cele propuse de municipiul Pașcani și cele 16 comune limitrofe (Ciohorăni, Cristești, Lespezi, Miroslovești, Moțca, Tătăruși, Valea Seacă, Vânători, Sirețel, Stolniceni Prăjescu, Hărmănești, Todirești, Mogoșești Siret, Mircești și Hălăucești). După cum a precizat deputatul PSD Vasile Axinte, cel care răspunde activitatea din Colegiul 5 al partidului, care include toate aceste localităţi, de pe listă nu lipsesc proiectele ce vizează modernizarea, reabilitarea și construirea de școli, grădinițe și creșe, modernizarea unor drumuri comunale, îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale, modernizare de poduri și podețe, modernizarea unor porțiuni de drum județean, înființarea și construirea de dispensare medicale umane, realizarea de sisteme de alimentare și distribuție apă, canalizare, etc. Județul Iași este pe locul 7 pe țară la banii primiți de la Guvern pentru finanţarea proiectelor din PNDL II (sesiunea 2017-2020), în sumă de 831.218.023 lei, (185 milioane de euro), la care se adaugă suma de 323.482  lei  (71 ,8 milioane de euro), necesară pentru continuarea proiectelor din programul PNDL I.

 

Ciohorăni Reabilitare termică, refacere instalații electrice, refacere parțială a finisajelor, amenajare exterioară la școala gimnazială Ciohorăni, județul Iași 268,389.00
Ciohorăni Construire și dotare dispensar medical în localitatea Ciohorăni, comuna Ciohorăni, județul Iași 1,079,503.00
Cristeşti Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Normal nr. 2 Cristești, comuna Cristești, judetul Iași 317,629.00
Cristeşti Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare Herești din localitatea Cristești, comuna Cristești, judetul Iași 698,237.00
Cristeşti Modernizare si consolidare dispensar uman în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași 701,743.00
Hălăuceşti Modernizare prin asfaltare drumuri sătești și vicinale, comuna Hălăucești, județul Iași 3,680,283.00
Hărmăneşti Extindere sistem de canalizare în localitatea Boldesti și Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești, județul Iași 3,662,687.00
Hărmăneşti Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești , județul Iași 2,095,156.00
Lespezi Constructia, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Lespezi, județul Iași 4,872,697.00
Mirceşti Infiintare gradinitță în comuna Mircești, județul Iași 881,482.00
Mirceşti Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași 1,396,113.00
Mirceşti Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași 674,916.00
Mirosloveşti Reabilitare și extindere Dispensar medical, corp A și corp B din comuna Miroslovești, județul Iași 1,306,226.00
Mogoşeşti-Siret Modernizare și dotare grădinița de copii cu program redus, sat Mogoșești-Siret, comuna Mogoșești-Siret, judetul Iași 810,390.00
Mogoşeşti-Siret Construire și dotare dispensar comunal în comuna Mogoșești Siret, județul Iași 810,390.00
Moţca Modernizare drumuri de interes local în comuna Moțca, Județul Iași 5,094,846.00
Paşcani Reabilitare str. Gării, municipiul Pașcani, județul Iași 5,593,000.00
Sireţel Construire și dotare dispensar comunal în comuna Sirețel, județul Iași 554,631.00
Stolniceni-Prăjescu Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în sat Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași 10,504,348.00
Tătăruşi Modernizare, reabilitare și dotare Corp A la Liceul Tehnologic din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași 939,277.14
Tătăruşi Consolidare, extindere, modernizare și dotare Dispensar Uman Tătăruși, comuna Tătăruși 1,703,318.72
Todireşti Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 1 Todirești- corp B, comuna Todirești, județul Iași 4,310,180.00
Valea Seacă Reabilitare, modernizare și dotare Gradinița cu program normal din satul Topile Comuna Valea Seacă județul Iași 586,452.00
Valea Seacă Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială  din satul Topile Comuna Valea Seacă județul Iași 1,008,574.00
Vînători Înființare rețea de apă în sat Vînători, comuna Vînători, județul Iași 2,054,030.00
Vînători Înființare rețea de apă în satele Hîrtoape și Gura Bîdiliței, comuna Vînători, județul Iași 4,163,621.00
Vînători Lucrari de extindere, reabilitare, modernizare si dotare la scoala gimnaziala Crivesti, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare, comuna Vinatori, judetul Iasi 1,840,280.00
Vînători Lucrări de modernizare reabilitare și dotare la grădinița cu program normal Gura Bîdiliței, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vînători, județul Iași 1,363,893.00
Vînători Lucrări de modernizare reabilitare și dotare la grădiniță cu program normal nr. 2 Hîrtoape, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vînători, județul Iași 591,803.00

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;