4:18 pm - Thursday April 14, 0292

Proiect privind practicarea educaţiei fizice şi sportului, destinat tinerilor cu deficienţe de vedere

În perioada 11 septembrie – 3 noiembrie, un număr de 60 de tineri cu deficiențe de vedere de la LICEUL SPECIAL ”MOLDOVA” din Târgu Frumos, coordonați de profesorii Liliana Iftode şi Gabriela Doru, în parteneriat cu Asociația ZERO GRAVITY, vor lua parte la proiectul pentru tineret ”GRĂDINA DE CORZI”, finanțat de către Consiliul Judeţean Iaşi. Proiectul îşi propune practicarea educației fizice și a sportului de către tinerii cu deficiențe de vedere, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate. “Obiectivele proiectului sunt asigurarea accesului și participarea tinerilor cu deficiențe de vedere la un program de educație non-formală, de timp liber și recreativ, adecvat intereselor și cerințelor specifice; creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea calității vieții în rândul tinerilor cu dizabilități precum și combaterea fenomenului de excludere și marginalizare în rândul acestora; promovarea voluntariatului în vederea participării tinerilor cu deficiențe de vedere la activități educaționale și sportive adaptate; crearea unui model de bune practici în vederea utilizării sportului ca metodă de dezvoltare a abilităților de viață, de creștere a încrederii în propriile forțe și de integrare socială a tinerilor cu deficiențe de vedere”, precizează reprezentanţii instituţiei de învăţământ, într-un comunicat de presă. În vederea realizării obiectivelor proiectului, activităţile se vor desfășura în cadrul ”Grădinii de corzi” și la Sala de cățărat Zero Gravity. ”Grădina de corzi” reprezintă o serie de elemente suspendate pe care te poți cațăra efectiv, folosind echipamentul corespunzător de alpinism. Elementele nu sunt concepute pentru sportivi de performanță sau alpiniști, ci sunt elemente didactice, proiectate în scopuri atât sportive, cât și educaționale. Latura sportivă presupune atât recreerea și efortul fizic, cât și o componentă terapeutică, ce se concentrează pe problemele specifice acestei dizabilități (întârzieri în dezvoltarea motorie, probleme în coordonarea membrelor, deficiențe ale posturii, echilibrului, a motricității fine). ”Derularea acestui proiect extracurricular, prin activitățile sportive adaptate tinerilor cu deficiențe de vedere, vine în sprijinul demersului educativ și facilitează dezvoltarea psihomotorie a elevilor noștri, dar și dezvoltarea competențelor, precum și spiritul de echipă, creșterea încrederii în forțele proprii, îmbunătățirea abilităților de comunicare și leadership, luarea deciziilor, asumarea riscului, gestionarea conflictelor și dezvoltarea unei automonii personale”, a precizat prof. Margareta Pristavu, directorul Liceului Special „Moldova”.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;