4:03 pm - Thursday October 22, 8714

Peste 400 de controale efectuate în primele nouă luni ale anului de inspectorii ABA Prut-Bârlad

În perioada ianuarie – septembrie a.c, inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor din cadrul Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Prut – Bârlad au efectuat 461 controale, dintre care 93 la unităţile administrativ teritoriale, tematica fiind starea de salubritate a cursurilor de apă, unde s-a verificat starea de igienizare şi salubrizare a râurilor, asigurarea scurgerii apelor mari în secţiunile podurilor şi podeţelor, modul de realizare a şanţurilor marginale ale drumurilor şi rigolelor stradale din localităţi, dar şi stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control. De asemenea, în perioada mai sus menţionată au fost efectuate 74 de verificări la acumulările din administrarea A.B.A Prut-Bârlad, unde specialiştii în gospodărire a apelor au urmărit existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor şi siguranţei barajelor, stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control, demersurile iniţiate de administratori pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor şi siguranţa barajelor şi starea tehnică şi funcţionalitatea lucrărilor şi echipamentelor hidromecanice. Tot în această perioada, inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad au efectuat 39 de controale la unităţile potenţial poluatoare, în cadrul cărora a fost pus accentul pe existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, verificarea stării tehnice şi a îndeplinirii măsurilor dispuse anterior, modul în care sunt asigurate măsurile necesare pentru prevenirea poluării accidentale a cursurilor de apă şi existenţa stocului de materiale necesar intervenţiei în caz de poluări accidentale şi stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control. “Tot în acest an au fost efectuate patru controale la unitățile care efectuează lucrări de extragere a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă sau din terase, aici angajaţii cu drept de control au verificat existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, respectarea măsurilor şi termenelor din autorizaţiile de gospodărire a apelor, respectarea perimetrului de exploatare autorizat şi bornarea acestuia, respectarea tehnologiei de exploatare a balastierelor, conform Regulamentului de exploatare şi existenţa registrului de evidenţă a materialului extras. Inspectorii au verificat şapte unități care au în administrare lucrări de traversare a cursurilor de apă, unde au urmărit existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, asigurarea secțiunii optime de curgere a apelor, stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control. 63 de controale la unitățile care administrează şi/sau exploatează sisteme de alimentare cu apă şi staţii de epurare în sistem centralizat, inspectorii au verificat existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, verificarea stării tehnice şi a îndeplinirii măsurilor dispuse anterior şi verificarea Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate în localităţile cu peste 2000 locuitori şi 181 la alte folosințele consumatoare și neconsumatoare de apă”, a declarat Andreea Poenaru, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad. În urma controalelor efectuate, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 36 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 260.000 lei.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;