1:59 pm - Thursday January 21, 2021

Inspectoratul Școlar Județean Iași în dialog cu agenții economici și directorii unităților școlare din sfera învățământului profesional și tehnic

Învățământul profesional dual este fără îndoială o prioritate a Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Școlar Județean Iași. Din această perspectivă este nevoie ca factorii de decizie să dialogheze față în față despre oportunitățile pe care agenții economici din județul Iași le au în sprijinirea școlarizării unor clase de învățământ profesional dual pentru anul școlar 2018-2019.

Astfel, luni, 13 noiembrie 2017, începând cu ora 14,30 are loc la Colegiul Tehnic „Gh. Aschi” din Iași un eveniment deosebit de important pentru învățământul ieșean, inițiat de I.S.J. Iași: inspectorii, directorii și agenții economici vor discuta despre reglementările privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual în cadrul dezbaterii cu titlul Prezentarea strategiei de implementare a învățământului dual în școlile din județul Iași.

Vor fi de asemenea expuse exemple de bună practică și se vor formula opinii, puncte de vedere ale operatorilor economici, precum și ale directorilor din cadrul învățământului profesional și tehnic, discutându-se în același timp și despre facilitățile fiscale introduse prin O.U.G. nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic. Facilitățile fiscale pentru elevi se referă la neimpozitarea burselor, premiilor şi altor drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi alte sume primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, iar faciilitățile fiscale pentru firme prevăd deductibilitatea anumitor cheltuieli.

La eveniment participă reprezentanți ai autorităților locale, Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Gabriela Vasilache, director al A.J.O.F.M. Iași, precum și prof. Florentina Vasilescu, expert C.N.D.I.P.T.

Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici au posibilitatea de a transmite către C.N.D.I.P.T. (Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) solicitările de şcolarizare pentru învăţământul dual. În acest sens aceștia pot folosi platforma special dedicată promovării învăţământului profesional şi tehnic disponibilă pe site-ul www.alegetidrumul.ro. Calendarul propus de M.E.N. arată că până la sfârșitul lunii noiembrie, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic vor încheia contracte-cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat şi vor înainta către I.S.J. Iași propunerea privind numărul de locuri la învăţământul profesional dual de stat, împreună cu contractele-cadru încheiate. Astfel, elevii interesați vor cunoaște în cel mai scurt timp care este oferta de școlarizare pentru 2018-2019 și vor putea opta în cunoștință de cauză pentru traseul profesional dorit.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;