2:25 pm - Friday January 18, 2019

Începând de astăzi, medicii de familie nu mai prestează servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate

Începând de astăzi, medicii de familie din Iaşi, la fel ca toţi colegii din ţară, nu mai prestează servicii medicale, ca urmare a faptului că nu au fost semnate încă noile contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Contractul anual încheiat între medicii de familie şi CJAS a expirat pe data de 31 decembrie 2017, iar pentru intrarea în vigoare a unui nou document, părţile ar trebui să semneze acte adiţionale de prelungire a contractului. Până la semnarea lor,  medicii de familie au hotărât să continue activitatea la cabinete – fie pe sistem pro bono,  fie pe bază de chitanţă. “În decursul ultimului an am făcut numeroase demersuri şi acţiuni de protest, în care am încercat să atragem atenţia decidenţilor asupra deteriorării îngrijoratoare a medicinei de familie. Motivele pentru care luptăm se pot rezuma în două problematici principale: birocratizare excesivă şi subfinanţarea. Protocoalele medicale după care medicul de familie îşi desfăşoară în prezent activitatea sunt realizate de comisii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, fără a fi consultată Societatea Profesională a Medicilor de Familie. Urmarea:  protocoalele medicale şi procedurile actuale de exercitare a profesiei sunt restrictive şi ne constrâng nefiresc în desfăşurarea actului medical.  Protocoalele ne distrag atenţia încă o dată de la pacient către hârtii. Implementarea lor şi sancţionările aferente nu sunt judecate de experţi cu pregătire medicală adecvată. Dorin debirocratizarea actului medical, pentru a putea să ne concentrăm atenţia nu pe hârtii, ci pe pacient”, a declarat Anca Deleanu, preşedinta Societăţii Medicilor de Familie din Iaşi (SMFI). Medicii de familie solicită, printre altele, revizuirea protocoalelor şi a implementarii lor de către societăţile profesionale, pentru a asigura buna funcţionare a medicinei de familie.  Ei mai cer, totodată, ca aplicarea sancţiunilor să fie facută după consultarea Colegiului Medicilor, “singura organizaţie care poate aprecia corectitudinea actului medical”. “Medicina de familie este subfinanţată şi poate asigura doar un număr limitat de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Contractul cu Casa de Asigurari de Sănătate este unul rigid şi determinat unilateral, în care medicul de familie nu gaseşte un spaţiu de negociere şi de îmbunătăţire. De aceea, dorim creșterea finanțării asistenței medicale primare va permite dezvoltarea cabinetelor din mediul urban și rural.  Avem nevoie de finanţare pentru a putea diversifica serviciile medicale oferite. Considerăm că este nevoie de alocarea unui procent de 9% din fondurile Sănătății pentru asistenţa primară”, a precizat, în încheiere, Anca Deleanu.

 

Filed in: Informațía zilei, Sănătate

Comments are closed.

;