9:26 pm - Thursday October 18, 2018

Consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică

Inspectoratul Școlar Județean anunță organizarea unei dezbateri publice la nivelul județului Iași, în contextul în care Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (I.Ș.E.) au lansat o primă etapă a procesului de consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică. Evenimentul urmează să aibă loc pe parcursul acestei luni, detaliile fiind anunțate în timp util.

Reprezentanți ai cadrelor didactice, ai comunității academice ieșene, profesori universitari specialişti în curriculum, reprezentanți ai elevilor și ai părinţilor, membri ai sindicatelor, vor avea astfel ocazia să își facă cunoscute punctele de vedere, argumentele și sugestiile, toate acestea urmând să fie cuprinse într-o sinteză ce va fi transmisă către M.E.N. și I.Ș.E. din partea I.S.J. Iași.  

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Iași consideră că această etapă de consultare reprezintă un pas esențial în identificarea unei arhitecturi curriculare care să răspundă atât nevoilor educaționale ale elevilor, cât și dinamicii informațiilor în societatea de astăzi. Inspectoratul Școlar Județean Iași are în vedere ca prin această activitate să aducă spre analiză cele trei variante de plan-cadru într-o dezbatere argumentată, realizată atât de către  teoreticieni, cât și de practicieni din sistemul de educație, de beneficiari direcți și indirecți. Analiza disciplinelor care vor fi studiate în liceu, raportul dintre disciplinele obligatorii și la decizia școlii, conturarea planurilor cadru pentru elevii de liceu din perspectiva asigurării unui continuum cu învățământul gimnazial, raportarea firească și la alte sisteme educaționale de succes sunt idei-ancoră care vor sta la baza dezbaterii organizate de către ISJ Iași. 

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;