11:56 am - Sunday March 7, 2021

Curs de formare profesională în e-learning, destinat profesorilor ieşeni

Şase profesori consilieri şcolari din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Iaşi participă în perioada 25 februarie – 3 martie la cursul de formare „Integrating Information and Communications (ICT) and new technologies into teaching and education”, în cadrul proiectului „℮-Diversitate: Consilierea părinţilor şi profesorilor pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii”,  Erasmus+ KA 1 – Educația Adulților, ID: 2017-1-RO01-KA104-036071. Cursul, organizat de Institutul de formare şi mobilitate în scop educațional – IFOM, în Bologna (Italia), şi-a propus următoarele obiective: dobândirea conceptelor de bază referitoare la platforme de e-learning, utilizarea instrumentelor TIC pentru o educație inovatoare şi adaptată nevoilor actuale ale societăţii, cunoaşterea unei noi perspective asupra instrumentelor TIC și a celor mai bune practici pentru integrarea TIC în procesul de formare, creearea unui conținut multimedia și utilizarea social media în scopuri educaționale, proiectarea unui site sau blog, participarea la schimburi de bune practici cu participanții proveniţi din alte ţări europene. “Participanţii, profesori consilieri şcolari din cadrul CJRAE Iaşi, împărtăşesc experienţe profesionale valoroase alături de formatori şi formabili din alte instituţii europene de învăţământ din Croaţia, Polonia, Spania, Austria, Estonia, Suedia, Sudan, dezvoltându-şi astfel competenţele pe problematica propusă. După finalizarea cursului, participantii vor desfăşura activităţi de diseminare şi implementare a competenţelor dobândite în unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural din judeţul Iaşi, urmărind implicarea unui număr mare de beneficiari, cadre didactice şi părinţi ai elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”, a precizat Mihaela Cenuşă, responsabilul proiectului.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;