6:10 am - Thursday July 16, 2020

Proiecte UAIC, finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași(UAIC) a obținut finanțare de peste 1,6 milioane de lei la competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 2018, organizată de Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Cele șase proiecte ale universității care vor fi finanțate sunt: „Cercetarea de excelenţă în România în cadrul centrului CERNESIM”, „Educație multiculturală și egalitate de șanse în Grădina Botanică din Iași”, Dezvoltarea şi sprijinirea spiritului antreprenorial în rândul studenţilor şi absolvenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi”, „Dezvoltarea internaționalizării prin cercetare și parteneriate strategice 2”, „Pașaport pentru angajabilitate” și „Calitate în educație prin responsabilitate socială și etică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Competiția de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat – FDI 2018 s-a desfășurat în perioada 20 februarie – 12 martie 2018. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) a evaluat și selectat proiectele depuse de universități pe şase domenii strategice şi anume:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

Suma maximă care putea fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect a fost de 400.000 lei, cu următoarele excepții: Domeniul 3 (doar pentru grădini botanice) – 500.000 lei; Domeniul 4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) – 250.000 lei. La competiția din acest anau fost selectate pentru finanțare 239 de proiecte. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, prin cele 6 proiecte aprobate, suma de 1.696.000 lei.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;