2:41 am - Friday January 22, 2021

Caravana Meseriilor – Iași 2018

„Caravana meseriilor – Iaşi 2018” va ajunge în comunităţile rurale ieşene. Proiectul implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în perioada 9 – 17 mai 2018, vine în întâmpinarea nevoilor de consiliere ale elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a din mediul rural şi a părinţilor acestora, cu informaţii, clarificări şi recomandări care să-i ajute să ia o decizie cât mai bună în ceea ce priveşte continuarea studiilor postgimnaziale prin învăţământ profesional sau învăţământ dual.

„Caravana meseriilor – Iaşi 2018” va poposi în următoarele comunităţi rurale: Comuna Poieni (Şcoala Gimnazială Poieni, Şcoala  Gimnazială Dumitreştii Gălăţii, Şcoala Gimnazială Pocreaca, Şcoala Gimnazială Satu Nou), Comuna Popricani (Şcoala Gimnazială Popricani, Şcoala Gimnazială Vânători), Comuna Prisacani (Şcoala Gimnazială Prisacani) și Comuna Voineşti (Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voineşti, Şcoala Gimnazială Slobozia Deal).

Echipa de implementare a proiectului va fi formată din profesori şi elevi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ ce propun pentru anul şcolar 2018-2019 clase de învăţământ profesional şi învăţământ dual, profesori consilieri şcolari din C.J.R.A.E. Iaşi, precum şi  reprezentanţi ai operatorilor economici.

Cuvântul cheie în acest demers de orientare şcolară şi profesională îl reprezintă „cunoaşterea”, fie că vorbim despre cunoaşterea ofertei şcolare liceale, profesionale sau de învăţământ dual; cunoaşterea perspectivelor deschise de fiecare traseu educaţional spre continuarea studiilor sau încadrarea în muncă, sau despre cunoaşterea abilităţilor, intereselor şi valorilor profesionale.
Menţinerea în sistemul de învăţământ pe o perioadă cât mai mare de timp şi încadrarea în muncă a tinerilor constituie provocări pentru sistemele de educaţie din ţară şi din Europa. Studiile gimnaziale reprezintă perioada când se realizează procesul de preorientare profesională, pentru că la sfârşitul acestui ciclu elevul va lua o primă decizie referitoare la tipul de învăţământ pe care doreşte să îl urmeze, filiera, profilul, specializarea, domeniul de pregătire profesională, calificarea care se corelează cu traseul profesional pe care şi-l proiectează. Elevii din clasele de la final de ciclu şcolar din mediul rural reprezintă un grup ţintă prioritar pentru activitatea de orientare şcolară şi profesională, având în vedere riscurile crescute pentru aceştia de a nu-şi continua studiile şi de a abandona şcoala.
Ca urmare a derulării proiectului, elevii participanţi îşi vor dezvolta abilităţile decizionale cu privire la propriul traseu şcolar şi profesional, crescând nivelul de conştientizare în legătură cu resursele personale şi modul în care acestea pot fi valorificate din punct de vedere profesional. De asemenea, beneficiarii direcţi, elevii şi beneficiarii indirecţi, părinţii vor fi mai informaţi în legătură cu oportunităţile de continuare a studiilor gimnaziale, prin trasee de şcolarizare adaptate nevoilor şi corelate cu domeniile lor de interes.
Oferta educațională pentru învățământ dual și profesional se găsește pe site ul 

http://www.alegetidrumul.ro

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;