7:33 am - Thursday September 24, 2020

Simpozion regional privind alternativele educaţionale, organizat de IŞJ Iaşi

Inspectoratul Școlar Județean (IŞJ) Iași organizează  simpozionul regional “Provocări educaționale ale școlii contemporane. General și specific în alternativele educaționale”. Obiectivul principal al evenimentului constă în diseminarea celor mai recente contribuții teoretice și practice circumscrise alternativelor educaționale, prin reunirea practicienienilor din mediul preuniversitar, a managerilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și particulare, reprezentanților mediului academic și ai asociațiilor/fundațiilor interesate de dezvoltarea alternativelor educaționale. Evenimentul este organizat în parteneriat cu unități de învățământ din județul Iași care desfășoară activitate în specificul alternativelor educaționale: Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Iași, Liceul Teoretic Waldorf Iași, Grădinița „Montessori School of  Iași”. Deschiderea oficială a lucrărilor are loc în ziua de 25 mai 2018, la ora 10.00, în sala de festivități a Colegiului Național “Emil Racoviță” Iași, iar atelierele se vor desfășura la sediul unităților de învățământ menționate.. Activitatea simpozionului este strucuturată pe două secțiuni şi anume: SECŢIUNEA a I-a:  Inovație și creativitate în actul didactic  – produse/proiecte realizate de elevii beneficiari ai alternativelor educaționale (expunerea produselor la sediul unităților de învățământ partenere); SECȚIUNEA a II-a: Practici educaționale specifice alternativelor – ateliere de lucru, organizate pentru fiecare din cele trei alternativele reprezentate la nivelul județului Iași: Alternativa Waldorf, Alternativa Stept by Step, Alternativa Montessori. “Expresie a libertăţii şi democraţiei în domeniul educației, învăţământul alternativ oferă variante de instruire şi educare la învățământul tradițional, propunând fie alte conţinuturi, fie alte strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentând un progres pedagogic. Coexistența în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Iași a alternativelor educaționale Waldorf (din 1991), Step by Step (din 2004), Montessori (din 2015), alături de învățământul tradițional aduce o șansă în plus pentru părinții care doresc să aibă acces la o individualizare mai accentuată a intereselor și atitudinillor elevilor, la modalități complementare de educație, centrate pe valorificarea ritmului de dezvoltare a copiilor, a sensibilităţii, autonomiei şi înclinaţiilor naturale ale acestora. Mai mult decât atât, aceste alternative educaționale se pot constitui în exemple de bune practici educaționale pentru școlile din învățământul tradițional. I.S.J. Iași susține aceste interacțiuni instituționale care aduc, cu certitudine, plusvaloare în educația tuturor copiilor, prin intermediul formării cadrelor didactice implicate în acest simpozion regional”, a declarat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş, inspector şcolar general al IŞJ Iaşi.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;