3:50 pm - Monday February 17, 3440

Numărul şomerilor din judeţul Iaşi, în continuă scădere

Rata şomajului înregistrat în judeţul Iaşi şi-a continuat trendul descendent şi în cursul lunii mai, când procentul persoanelor fără un loc de muncă, în judeţul Iaşi, a fost de 3,60%, cu 0,12 puncte procentuale mai mică faţă de luna precedentă. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Iaşi a ajuns astfel la 10.415, în timp ce numărul beneficiarilor de indemnizație de șomaj a fost de 915 persoane. În ceea ce priveşte categoria de vârstă, potrivit reprezentanţilor AJOFM Iaşi, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de grupa 40-49 ani, respectiv 3.186 persoane, urmată de grupa peste 55  de ani (2.527 persoane), cei mai puţini şomeri regăsindu-se în grupa de vârstă 25-29 de ani (279 de persoane). Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iaşi (36,22%), urmat de cei cu studii primare sau fără studii (30,16%) iar 24,42% sunt persoane care au absolvit şcoala profesională sau de arte şi meserii. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 7,00% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 3,00%. După mediul de provenienţă, 84,00% sunt persoane din mediul rural, aflate în căutarea unui loc de muncă şi doar 16,00% din mediul urban. În cursul lunii mai 2018 s-au încheiat 1.161 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;