5:36 pm - Saturday December 5, 2020

Stâlpi de iluminat cu panouri solare fotovoltaice pe străzile din Iaşi

Primăria ar putea obține fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și eficientizarea rețelei de iluminat public din municipiul Iași, prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – „Iluminat public”. În şedinţa extraordinară de vineri, 10 august, consilierii locali urmează să dezbată şi să supună spre aprobare studiul de fezabilitate, devizul general și a indicatorii tehnico-economici pentru proiectul care vizează reabilitarea, extinderea şi eficientizarea iluminatului public din municipiu. Valoarea totală a investiției este estimată la 18.837.777,56 lei, fără TVA (22.416.955,29 lei, cu TVA, adică circa 4,8 milioane de euro), din care lucrările de construcții – montaj reprezintă 17.227.163,84 lei, fără TVA. Contribuția proprie a municipiului Iaşi va consta în achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (cofinanțare), în cuantum de 376.755,55 lei, fără TVA. Durata realizării investiției este estimată la 12 luni. Potrivit primarului Mihai Chirica, în cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate două scenarii, cel recomandat de specialişti pentru a fi implementat incluzând modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat și echiparea lor cu module de telegestiune, realizarea unui sistem de telegestiune, înlocuirea aparatelor de iluminat existente depășite din punct de vedere fizic și moral cu unele noi, performante, de tip LED, echipate cu module de telegestiune și dimmare, alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren, echiparea stâlpilor de iluminat ai unei străzi din municipiu (şoseaua Arcu) cu panouri fotovoltaice, suplimentarea, dacă este cazul, a aparatelor de iluminat în funcție de criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren, înlocuirea și / sau adaptarea brațelor și colierelor de prindere conform calculelor luminotehnice și folosirea tuturor stâlpilor existenți din rețeaua electrică ca suporți pentru noile aparate de iluminat acolo unde îndeplinirea criteriilor de performanță conform categoriei de circulație o impune. Concret, proiectul vizează realizarea unui sistem de telegestiune, modernizarea a 287 de puncte de aprindere, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 3.380 de module de telegestiune punct luminos și 3.346 de corpuri de iluminat cu led.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;