7:07 pm - Thursday December 12, 2019

Proiecte europene destinate îmbunătăţirii actului medical din spitale

Municipalitatea ieşeană se va alătura Ministerului Sănătăţii (MS) în vederea implementării a două proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, având ca scop îmbunătăţirea actului medical în cadrul Unităţilor de Primire a Urgenţelor (UPU) şi din ambulatoriile mai multor spitale din judeţ. Este vorba despre proiectele  „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Iaşi la servicii medicale de urgenţă” și respectiv „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Iași”. Întruniţi, astăti, în şedinţă extraordinară, consilierii locali ieşeni au aprobat cu unanimitate de voturi cheltuielile legate de aceste proiecte și încheierea unui parteneriat între Municipiul Iaşi şi Ministerul Sănătății (liderul de proiect), Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Județul Iași și Municipiul Pașcani. Finanțarea celor două proiecte se realizează în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități – apeluri pentru proiecte nefinalizate”, Operatiunea 8.2.B – „Unităţi de primiri urgenţe” și, respectiv, Operatiunea 8.1.A – „Ambulatorii”. Ghidul Solicitantului pentru acest apel de proiecte de tip non competitiv a fost lansat în luna iulie, termenul de depunere a documentelor necesare în vederea aprobării finanţării fiind data de 13 august, ora 23.00. Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională; rata de cofinanțare este de 28% de la bugetul de stat și, respectiv, de 2% pentru unități administrativ teritoriale, cum este Municipiul Iași. În cazul primului proiect, valoarea eligibilă totală este de 35.876.737,61 lei, cu TVA, iar contribuția Municipiul Iași de 1.494,49 lei. În cazul celui de-al doilea proiect, valoarea eligibilă totală este de 13.909.666,07 lei, cu TVA, iar contribuția Municipiului Iași de 880,13 lei.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;