3:16 pm - Wednesday September 22, 2021

Românii din diaspora care vor să-şi deschidă o afacere în ţară, sprijiniţi financiar de stat

Românii din diaspora care vor să-şi deschidă o afacere în ţară pot primi până la 40.000 de euro din partea statului, în cadrul proiectului ReConnect Diaspora, implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Euronest, în parteneriat cu Primăria municipiului Iaşi şi Eastern Marketing Insights SRL. Perioada de implementare a proiectului, în valoare de 8.407.970,43 lei, din care contribuţia Uniunii Europene, prin FEDR, este de 7.072.656,76 lei şi 1.241.321,56 lei din bugetul naţional, este 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, prin susţinerea înfiinţării unui număr de 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea de Nord-Est (judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, Suceava, Bacău şi Neamţ) de către persoane din diaspora. Obiectivele specifice ale proiectului sunt dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul ţintă, prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială (cursul se va derula pe o platformă online, în perioada 20  – 31 august 2018), facilitarea şi sprijinirea demarării, dezvoltării şi funcţionării afacerilor, prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis de la până la 40.000 de euro, oferirea de asistenţă de spcialitate, consliere şi mentorat pentru beneficiarii ajutorului de minimis, precum şi asigurarea implementării şi sustenabilitţii planului de afacere, prin monitorizarea afacerilor finanţate şi crearea  a nimnim 60 de locuri de muncă. Grupul ţintă este format din 250 de persoane (şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea de Nord-Est, au vârsta de minumum 18 ani, posedă cetăţenia română, fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii şi demonstrează experinţa antreprenorială sau capacitatea tehnică şi profesională sau au studii de specialitate în străinătate. De remarcat că nu fac parte din grupul ţintă al proiectului tinerii NEETs, respectiv cei care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 ani. Data limită de înscriere în cadrula cestui proiect este 20 august 2018, perioada de depunere a planurilor de afaceri fiind între 5 august şi 8 septembrie. Vor fi finanţate planuri de afaceri care propun promovarea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, promovarea inovării sociale, utilizarea TIC prin implementarea unor soluţii TIC în procesul de producţie, furnizare de bunuri, prestări de servicii şi/sau execuţie de lucrări, consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi/sau a inovării. “Sperăm să fie un proiect de succes, astfel încât anul viitor, bugetul alocat acestui tip de programe să fie şi mai mare”, a declarat astăzi, într-o conferinţă de presă, Maricel Popa, preşedintele Consliului Judeţean Iaşi. Prezentă la întîlnirea cu ziariştii, Alina Popa, directorul ADI Euronest, a anunţat că până în prezent s-au înscris în proiect 120 de persoane, cele mai multe cu rezidenţa în Marea Britanie, Spania, Germania şi Republica Moldova. “Cele mai multe aplicaţii în ceea ce priveşte deschiderea unei afaceri sunt, până în prezent, pentru judeţele Iaşi, Suceava şi Bacău, domeniile majoritare fiind, în ordine, comerţ, servicii şi producţie”, a precizat Alina Popa, care a adăugat că principalul criteriu de departajare a planurilor de afacere în vederea finanţării îl reprezintă punctajul obţinut de fiecare proiect în parte.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;