Proiect privind accesul pe piaţa muncii pentru 334 de elevi cu specializarea electrotehnică

Joi, 6 septembrie 2018, de la ora 11,30, la Hotelul Unirea din Iași va avea loc conferința de lansare a proiectului ”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”. Lider de proiect este Inspectoratul Școlar Județean Iași, având ca parteneri firma DANKE CONSULTING SRL și Fundația EDINFO. Durata proiectului, care are un buget de  2,166,765.14 lei, este de 24 luni. “Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piața muncii pentru 334 de elevi din învățământul preuniversitar din județul Iași, având calificări din domeniul ”Electrotehnică”. Acesta se va realiza prin derularea de activități de învățare, aferente stagiilor de practică, consilierea și orientarea profesională a beneficiarilor, înregistrarea și dezvoltarea unor firme de exercițiu/ întreprinderi simulate ş.a.”, a declarat Consuela Roşu, coordonatorul proiectului.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;