4:52 pm - Sunday July 5, 2020

Profesorii ieșeni se specializează în Europa

O echipă formată din cinci profesori de sprijin: prof. Anca Cristina Donise, prof. Mihaela Moșoi, prof. Elena Hârcă, prof. Alina Nica, prof. Lavinia Daniela Condurache, a participat la cursul ,,Inclusion in European Context” susținut de organizația European Educational Circle (EEC) în Riga, Letonia, în luna august. Cursul a reunit participanți din 3 țări: Polonia, Grecia, România.

Obiectivele cursului au vizat utilizarea strategiilor de incluziune în context european, tipurile de dizabilități, strategii de lucru cu elevii integrați, cunoașterea sistemului de educație leton și a modalităților de abordare a elevilor cu cerințe educaționale speciale. În cadrul celor cinci zile de formare participanții au fost familiarizaţi cu sistemul de educație şi cultura din Letonia, au fost informați cu privire la educația incluzivă din diferite țări, au discutat despre incluziune / excluziune şi fenomenul de bullying în școală. Cursanţii au realizat activități practice și jocuri de grup pe tematica diversității și incluziunii folosind teatrul şi au realizat, în echipă, un scurt film de animație cu titlul ,,Together is better”. Activitățile interculturale propuse (vizită în centrul vechi al orașului, la Muzeul Art Nouveau, la Muzeul de Științe Naturale, la Muzeul de Istorie a Războiului din capitala Letoniei, precum și o deplasare la Marea Baltică în stațiunea Jurmala) au facilitat cunoașterea și colaborarea europeană în cadrul unor  viitoare proiecte.

Cursul este cea de-a patra activitate de formare din cadrul proiectului  ESSENSE – Educaţia elevilor cu dizabilităţi are sens (2017-1-RO01-KA101-036232), finanțat prin programul Erasmus+. 

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;