6:10 pm - Tuesday January 26, 2021

Primăria va încheia un protocol cu Ministerul Sănătății pentru realizarea Spitalului Regional de Urgențe

Primăria Municipiului Iași va semna un Protocol de Asociere cu Ministerul Sănătății (MS) privind realizarea Spitalului Regional de Urgențe (SRU). Procotolul, transmis deja de minister spre analiză, va fi propus spre dezbatere plenului Consiliului Local în ședința programată la sfârşitul acestei luni, anunţă, prin intermediul unui comunicat, Biroul de presă al Primăriei. Obiectivul protocolului de asociere constă în cooperarea interinstituțională dintre autoritățile centrale și autoritățile locale în scopul derulării și respectării termenelor proiectului, sprijinirii și asigurării de personal pentru realizarea Spitalului Regional de Urgențe Iași. Conform protocolului, Primăria Municipiului Iași are următoarele responsabilități:

  1. a) aprobă Planul Urbanistic Zonal necesar realizării obiectivului de investiții, în vederea asigurării premiselor urbanistice necesare proiectului actual transmis de către Ministerul Sănătății.;
  2. b) pune la dispoziţie terenurile necesare construirii căilor de comunicare și a reţelelor de utilităţi;
  3. c) asigură transportul public local de călători;
  4. d) asigură facilităţi în ceea ce priveşte eliberarea avizelor, cerificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire necesare obiectivului de investiţie;
  5. e) asigură legătura cu deţinătorii de utilităţi, inclusiv cu celelalte autorităţi locale de avizare.

„O parte din responsabilități ni le-am îndeplinit, cum ar fi Planul Urbanistic Zonal, care deja a fost aprobat de către Consiliul Local. Ne interesează ca acest document să fie semnat în timp cât mai scurt, pentru că, astfel, fiecare dintre părți să-și asume clar și fără echivoc responsabilități și competențe care să ducă la finalizarea acestui obiectiv atât de important pentru întreaga Regiune de Nord-Est. Această unitate medicală va salva multe vieți ale pacienților din regiunea Moldovei, va contribui la dezvoltarea sistemului public de sănătate, va determina medicii să nu mai plece în străinătate și, nu în ultimul rând, va fi un mediu de practică și cercetare pentru mediul universitar ieșean. Ca și până acum, rămân un partener pe care se poate baza în implementarea Spitalului Regional de Urgențe”, a declarat primarul Mihai Chirica. Primăria Municipiului Iași a început demersurile pentru acest proiect la sfârșitul anului 2016. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373/25 noiembrie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/5 mai 2017, a fost aprobată transmiterea unui teren în suprafață de 120.000 de metri pătrați, situat în zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sănătății. Ulterior, toamna trecută, prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2017 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului și darea în administrarea Ministerului Sănătății a terenului respectiv. După aproximativ o lună a fost emisă cartea funciară 155218 UAT Iași, act prin care s-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului cu numărul cadastral 155218 și s-a intabulat dreptul de administrare în favoarea Ministerului Sănătății. Municipalitatea ieșeană a realizat studiile de urbanism, de arpentaj cadastral (ridicarea topografică) și geotehnic și a obținut următoarele avize: de mediu, de oportunitate, al Comisiei de urbanism, al Comisiei de circulație, al Comisiei de versanți, ANIF, GIS Cadastru, Poliției Rutiere, SRI, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Agriculturii, Autorității Aeronautice Civile Române și Administrației Naționale „Apele Române”. Totodată, au fost obținut avizele pentru alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie, salubritate, securitate la incendiu, protecție civilă și sănătatea populației și, în cele din urmă, avizul unic din partea Consiliului Judeţean. În cadrul unei ședințe extraordinare organizate pe 21 martie 2018, Consiliul Local Iași a adoptat în unanimitate Planul Urbanistic Zonal pentru Spitalul Regional de Urgențe. Conform draftului Studiului de Fezabilitate, prezentat public la Iași de către experții Băncii Europene pentru Investiții, Spitalul Regional de Urgențe va dispune de 850 de paturi și de 2.923 de angajați, numărul anual de pacienți fiind estimat la 100.000. Suprafața construită desfășurată a unității medicale va fi de 118.359 metri pătrați, lucrările urmând să înceapă în primul trimestru al anului 2020. Până acum, proiectul Spitalului Regional de Urgențe de la Iași este cel mai avansat dintre cele trei incluse în programul național (celelalte două fiind Craiova și Cluj – Napoca).

Filed in: Informațía zilei, Sănătate

Comments are closed.

;