10:03 pm - Sunday October 20, 2019

Planul Urbanistic General al Municipiului Iaşi, tot mai aproape de avizare

O echipă a Primăriei Municipiului Iași, coordonată de primarul Mihai Chirica, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Iași, în scopul analizării și finalizării avizului acestei instituţii pentru proiectul Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului. Discuțiile au presupus o analiză complexă și aplicată a conținutului documentației depuse de municipalitate încă din luna mai a acestui an, atât în ceea ce privește zona centrală, cât și întregul teritoriu al municipiului Iași. “Dezbaterile au fost canalizate pe cele mai bune elemente de reglementare, care să ducă la protejarea patrimoniului istoric și cultural al orașului, stimularea dezvoltării orașului pe termen scurt, mediu și lung, creșterea atractivității turistice și punerea în valoare a principalelor atuuri ale orașului: mediul universitar, monumentele istorice și edificiile culturale, statutul de capitală a Moldovei”, se precizează într-un comunicat al Biroului de presă al Primăriei. Participanții la discuții au stabilit ca documentația Planului Urbanistic General al Municipiului Iași să fie completată cu o serie de elemente concrete, printre care: stabilirea unor condiții de conservare și punere în valoare a oricăror construcții subterane cu valoare istorică cunoscute sau care vor fi descoperite, indiferent dacă acestea sunt pe domeniul public sau pe cel privat, măsuri de punere în valoare a vestigiilor, indiferent că se află pe domeniul public sau pe cel privat, și obligația de întocmire de studii istorice și arheologice înaintea finalizării conceptului și studiului de oportunitate ale viitoarei investiții, elaborarea, suplimentar față de Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic pentru Zona Protejată, a unui studiu complex, în parteneriat cu Academia Română, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași și Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, care să împartă zona centrală în două (A și B) din punct de vedere al importanței istorice a acestora, completarea viitorului Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrală cu toate reglementările urbanistice elaborate în timp pentru aceasta, obligația pentru inițiatorul oricărei investiții importante (indiferent că este publică sau privată) de a elabora un studiu de circulație în interdependență cu studiile existente și cu situația reală din teren, adoptarea unei reglementări ca, pentru orice investiție care presupune un Coeficient de Utilizare a Terenului între 4 și 10, inițiatorul să elaboreze un studiu privind o suprafață de minim 10.000 de metri pătrați, chiar dacă suprafața vizată de investiție este mai mică; în situația în care Coeficientul de Utilizare a Terenului este de peste 10, suprafața vizată de studiu va fi de 20.000 de metri pătrați, delimitarea topocadastrală a zonei istorice a municipiului, conservarea aspectului colinar al Iașului prin reglementarea taliei clădirilor viitoare, astfel încât aspectul să nu fie afectat din punct de vedere vizual și estetic, prevederea unor conexiuni pietonale directe între splaiurile Bahluiului și zona centrală, evidențierea clară în conținutul Planului Urbanistic General a unor investiții publice inițiate sau care sunt incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015 – 2030, precum: reabilitarea esplanadelor din fața Palatului Culturii și Teatrului Național, construirea unui nou sediu administrativ al Municipiului Iași, conservarea și prezervarea unor suprafețe de teren necesare pentru extinderi de străzi și trotuare ori pentru realizarea de pasaje subterane sau supraterane etc., abordarea zonei centrale (între bd. Independenței, str. Sf. Petru Movilă, str. Sf. Andrei, Podu Roș, str. Sf. Lazăr) într-un concept unitar bazat pe un ghid de implementare cu reguli clare privind: implementarea unor „plombe urbane”, reconstruirea, conservarea sau restaurarea unor edificii centrale, în funcție de importanța lor, introducerea de funcțiuni comerciale specifice fiecărei zone abordate în vederea creșterii atractivității acestora, etc.  „Mare parte dintre aceste măsuri discutate astăzi sunt deja integrate în Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic pentru Zona Protejată și alte reglementări și vin să contureze o viziune care susține atât dezvoltarea durabilă a orașului, cât și protejarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric și cultural. Din fericire, există o compatibilitate între toți factorii implicați în elaborarea și avizarea acestor documentații, Primărie, specialiștii Direcției pentru Cultură și arhitecții din Comisia de Monumente, astfel încât sunt încrezător că le vom finaliza într-un termen rezonabil”, a declarat primarul Mihai Chirica. O nouă întâlnire a reprezentanților Primăriei Municipiului Iași cu cei ai Direcției Județene pentru Cultură Iași va avea loc peste două săptămâni. După obținerea avizului din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, documentația privind noul Plan Urbanistic General al Municipiului Iaşi va fi înaintată spre avizare Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;