2:10 am - Friday January 22, 2021

54 de elevi încep pregătirea profesională în sistemul de învățământ dual

În urma celei de-a doua etape de admitere în învățământul profesional dual pentru anul școlar 2018-2019, din cele 103 locuri aprobate prin planul de școlarizare, în unitățile de învățământ din municipiul Iași au fost ocupate 54 de locuri. Astfel, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, în colaborare cu SC Mega Edile SRL Iași, va fi înființată o clasă cuprinzând 14 elevi, care vor dobândi calificarea profesională dulgher-tâmplar-parchetar, iar un elev se va specializa în meseria de fierar betonist-montator prefabricate. Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași va colabora cu SC Chambon SRL Iași, pentru pregătirea a 12 elevi în domeniul Mecanică, calificarea profesională operator la mașini cu comandă numerică. Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași a încheiat un protocol de colaborare cu două companii, SC Apolodor 2003 SRL și SC Grup Construcții Est SA,  pentru pregătirea a 13 elevi în domeniul Construcții, instalații și lucrări publice, cu calificarea profesională dulgher-tâmplar-parchetar. La Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” 14 elevi se vor pregăti pentru calificarea de comerciant-vânzător, în colaborare cu companiile Selgros Cash&Carry SRL și Rewe Romania SRL. În conformitate cu metodologia de admitere în învățământul profesional dual, urmează etapa de semnare a contractelor dintre unitatea școlară, agenții economici și părinții elevilor înscriși. În esență, învățământul profesional și tehnic dual asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat încheiat între agenți economici, unități de învățământ, elevi și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află instituția școlară. Astfel, pe lângă pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate asigurate de către școală, operatorii economici vor asigura pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice, precum și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. Sistemul de învățământ profesional dual este implementat la Iași pentru prima data în Regiunea de Nord-Est, începând cu acest an școlar. „Mulțumim unităților școlare și companiilor care s-au implicat în implementarea sistemului de învățământ dual la Iași, această inițiativă constituind un real sprijin pentru elevii dornici să învețe o meserie. De asemenea, acest sistem de pregătire va putea asigura companiilor respective posibilitatea de a avea angajați calificați în meserii în care piața muncii este deficitară în acest moment. Vom acorda tot sprijinul necesar dezvoltării sistemului de învățământ dual și suntem convinși că în viitor tot mai mulți agenți economici vor investi în calificarea tinerilor din unitățile de învățământ cu profil tehnic”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;