8:41 pm - Monday June 24, 2019

Câştigul salarial net în judeţul Iaşi în luna august, în scădere cu 1% faţă de iulie

Efectivul de salariați din judeţul Iaşi la data de 31 august 2018 a fost de 171.886 persoane, în creştere cu 9.766 persoane (+6,0%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2017 şi în scădere cu 217 persoane comparativ cu sfârşitul lunii iulie 2018. În luna august 2018, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 4.372 lei, iar cel mediu net de 2.620 lei (+16,1% faţă de luna august 2017); comparativ cu luna iulie 2018 s-a înregistrat o diminuare a câștigului net de 1,0%. Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna august 2018, a fost mai mic cu 1,8%, se arată într-un comunicat al Direcţiei Judeţene de Statistică. Conform prevederilor legislației naţionale în vigoare (O.U.G. nr. 79 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare), contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câștigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câștig salarial mediu brut lunar” produs și diseminat începând cu luna de referință ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Indicele câștigului salarial real pentru luna august 2018 faţă de luna august 2017, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași a fost de 110,5%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 10,5%.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;