6:47 pm - Wednesday October 21, 2020

Asociaţia “Alternative Sociale” Iaşi, printre câştigătorii ediţiei din acest an a “Galei Societăţii Civile”

Asociația “Alternative Sociale” Iaşi s-a numărat printre câștigătorii ediţiei din acest an a “Galei Societății Civile” 2012. Festivitatea de premiere a avut loc pe 28 mai, la Opera Națională din Bucureşti, şi a fost moderată de către Paula Herlo şi Alex Dima. La ediţia din acest an, la “Gala Societăţii Civile” au concurat peste o sută  de reprezentanți ai sectorului non-profit din toată țara. Aceştia au înscris în total, la cele 17 secțiuni ale competiției, 176 de proiecte şi programe. Asociația “Alternative Sociale” Iaşi a câştigat premiul al II-lea la secțiunea “Incluziune socială”, cu proiectul “Rețea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe”. Alternative Sociale a obținut nouă premii la Gala Societății Civile pentru proiectele pe care le-a desfăşurat în perioada 2007-2011. “Străinii cu drept de şedere în România, şi aici ne referim la resortisanţi ai ţărilor terţe, reprezintă o categorie de persoane care, deşi beneficiază de un statut comparabil cu cel al cetăţenilor români, întâlnesc nu de puţine ori obstacole în accesarea acestor drepturi, obstacole cauzate printre altele de absenţa suportului informaţional privind drepturile şi obligaţiile sau serviciile de care pot beneficia. Proiectul a înfiinţat un Centru de informare si consiliere în Iaşi care să ofere servicii relevante de informare şi consiliere cu scopul de a facilita accesul nediscriminatoriu al resortisanţilor la bunurile şi serviciile publice precum şi relaţionarea cu membrii comunităţilor locale. Considerăm că doar prin participarea la viaţa socială se poate ajunge la o eventuală integrare a populaţiei de imigranţi în cadrul comunităţilor. În cadrul Centrului de informare şi consiliere din Iaşi au fost informate şi consiliate 1030 persoane resortisante”, a declarat Cătălin Luca, director executiv al Asociaţiei “Alternative Sociale” Iaşi. Proiectul s-a derulat în perioada 2010-2011 şi a fost administrat de către Organizația Internațională pentru Migrație – Biroul în Romania, cu finanțare europeană. Programul a presupus crearea la nivel național a 15 centre de informare şi consiliere, cel din Iaşi fiind realizat în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale. Sustenabilitatea acestor servicii este asigurată de implementarea în 2012 a proiectului “Asistență pentru resortisanți ai unor țări terțe în România”, desfăşurat în cadrul aceluiaşi parteneriat.

Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;