2:37 am - Wednesday March 27, 2019

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” – premiat la nivel european pentru promovarea politicilor lingvistice europene

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” a primit Certificatul Lingvistic European pentru proiectul Erasmus +, intitulat “Formarea europeană a viitorilor învăţători”. Priorităţile candidaturii din acest an au vizat două obiective majore: dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității precum şi  eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice. Proiectul “Formarea europeană a viitorilor învăţători” a vizat dezvoltarea competenţelor lingvistice de predare a limbilor franceză şi engleză la clasele primare a unui grup ţintă de 32 de elevi, de la profilul pedagogic, specializarea învăţător-educator. Promovarea multilingvismului, a deschiderii formării viitoarelor cadre didactice spre strategii noi, europene, prin internaţionalizarea stagiului de practică pedagogică reprezintă o axă importantă a managementului instituţional al Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;